دلار کانادا / لیره ترکیه

CAD/TRY Ask
نرخ فعلی:: 6.7766 0.14
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 6.7766 0.14
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 6.7766 0.14
واحد پولی : -
کشور : کانادا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۴:۴۲:۵۶

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار کانادا / لیره ترکیه 0.0096 0.0239 0.1912 1.1570 1.5870 2.8803

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2234
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.3%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2234
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 3.3%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2234
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.3%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 7
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2234
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 3.3%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی