دلار کانادا / لیره ترکیه

CAD/TRY Ask
نرخ فعلی:: 6.8025 0.09
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 6.8025 0.09
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 6.8025 0.09
واحد پولی : -
کشور : کانادا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - 2,550,040
CNY/DZD Ask 20.724 ۱۰:۴۳:۰۸ 0.008 0.04% 20.737 20.722 20.725 0.276 20.886 20.965
DOG/EUSD Ask 0.206 ۱۰:۵۲:۱۱ 0.0043 2.13% 0.2083 0.1997 0.202 - 0.2268 0.2471
HOT/USD Ask 0.0063 ۱۰:۵۰:۱۳ 0.0001 1.61% 0.0063 0.0058 0.0058 - 0.0066 0.0066
HRK/TRY Ask 134.8242 ۱۰:۴۳:۱۷ 0.2443 0.18% 135.1787 134.8242 135.0393 1.1758 135.0685 138.9272
LIN/KUSD Ask 19.2875 ۱۰:۵۰:۱۴ 0.5156 2.75% 19.9263 18.303 18.8489 1.2875 19.8686 20.1692
LUN/AUSD Ask 9.3889 ۱۰:۵۰:۱۴ 0.4907 5.51% 9.5426 8.1901 8.1901 2.3889 9.0744 9.0744
PLN/BGN Ask 4.2551 ۱۰:۴۳:۰۳ 0.0012 0.03% 4.2577 4.2546 4.2563 0.2551 4.2848 4.3134
RON/HUF Ask 73.0857 ۱۰:۴۳:۱۲ 0.0737 0.10% 73.1998 73.0857 73.1932 0.0857 73.6338 73.6338
SAR/ETB Ask 11.8592 ۱۰:۴۳:۱۰ 0.0003 - 11.8615 11.8573 11.8586 0.1408 11.8589 11.8589
USD/BRL PTAX Ask 5.1669 ۵ مرداد - - 5.1863 5.1669 0 0.1669 5.1978 5.2516
USD/ZWL Ask 87.778 ۳۰ تیر - - 87.778 87.778 0 0.222 - 87.778
ZWL/ZAR Ask 0.1771 ۱۰:۴۳:۱۷ 0.0001 0.06% 0.1774 0.1771 0.1772 - 0.1773 0.1773
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.0092 ۳۱ تیر - - 0.0092 0.0092 0 - 0.0092 0.0092
افغانی افغانستان / دلار 0.0125 ۴ مرداد - - 0.0126 0.0125 0 - 0.0125 0.0127
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی