دلار کانادا / لیره ترکیه

CAD/TRY Ask
نرخ فعلی:: 6.8479 0.16
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 6.8479 0.16
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 6.8479 0.16
واحد پولی : -
کشور : کانادا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۷:۴۲:۵۵

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 6.8479
بالاترین قیمت روز 6.8503
پایین ترین قیمت روز 6.8005
بیشترین مقدار نوسان روز 0.04
درصد بیشترین نوسان روز 0.1%
نرخ بازگشایی بازار 6.8368
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۷:۴۲:۵۵
نرخ روز گذشته 6.8369
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.16%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.011
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
11,657,623 ریال
سکه
11,648,398 ریال
دلار
11,722,227 ریال
یورو
10,834,868 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0425 0.6245% 1400/04/31
یک ماه 0.2124 3.0084% 1400/04/08
شش ماه 1.1243 19.6432% 1399/11/10
یک سال 1.6623 32.0561% 1399/05/08
سه سال 3.1312 84.2468% 1397/05/06
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 6.80
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 6.78
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 6.82
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 6.87
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 6.92
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 6.86
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 6.60

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 6.80
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 6.78
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 6.82
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 6.89
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 6.94
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 6.91
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 6.43

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 6.76 6.78 6.78 6.76 -
حمایت 2 (S2) 6.78 6.80 6.78 6.78 -
حمایت 1 (S1) 6.81 6.81 6.79 6.81 6.82
نقطه پیوت (PP) 6.83 6.83 6.83 6.83 6.83
مقاومت 1 (R1) 6.86 6.85 6.90 6.86 6.87
مقاومت 2 (R2) 6.88 6.86 6.90 6.88 -
مقاومت 3 (R3) 6.91 6.88 6.91 6.91 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1400/05/6 6.8089 6.7973 6.8370 6.8005 - 0
1400/05/5 6.8259 6.8005 6.8356 6.8005 - 0
1400/05/4 6.8153 6.7999 6.8548 6.8005 - 0
1400/05/3 6.8153 6.8005 6.8153 6.8005 - 0
1400/05/2 6.8133 6.7972 6.8191 6.8005 0.05% 0.0033
1400/05/1 6.8271 6.7506 6.8271 6.7972 0.12% 0.0082
1400/04/31 6.8190 6.7506 6.8311 6.8054 0.81% 0.0548
1400/04/30 6.7583 6.7106 6.8486 6.7506 0.60% 0.04
1400/04/29 6.7393 6.6921 6.7570 6.7106 0.46% 0.031
1400/04/28 6.7578 6.7092 6.7802 6.7416 - 0
1400/04/27 6.7416 6.7416 6.7578 6.7416 0.24% 0.0162
1400/04/26 6.7640 6.7578 6.7640 6.7578 0.15% 0.0104
1400/04/25 6.8006 6.7551 6.8832 6.7682 1.70% 0.115
1400/04/24 6.8767 6.8018 6.8832 6.8832 - 0
1400/04/23 6.8903 6.8699 6.9122 6.8832 0.12% 0.008
1400/04/22 6.9392 6.8685 6.9449 6.8912 0.61% 0.0421
1400/04/21 6.9588 6.91 6.9637 6.9333 0.51% 0.0356
1400/04/19 6.9573 6.9566 6.9689 6.9689 0.17% 0.0115
1400/04/18 6.9397 6.9282 6.9574 6.9574 0.24% 0.0169
1400/04/17 6.9647 6.9152 6.9818 6.9405 0.41% 0.0284
1400/04/16 6.9781 6.9543 6.9953 6.9689 0.17% 0.012
1400/04/15 7.0347 6.9666 7.0435 6.9809 0.77% 0.0541
1400/04/14 7.0593 7.0122 7.0631 7.0350 0.03% 0.002
1400/04/13 7.0370 7.0370 7.0593 7.0370 0.32% 0.0223
1400/04/12 7.0542 6.9678 7.0593 7.0593 0.32% 0.0223
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
6.8479 07:42:55 0.0024 0.04% 0.011 0.16%
6.8503 07:21:47 0.0091 0.13% 0.0134 0.20%
6.8412 07:07:53 0.035 0.51% 0.0043 0.06%
6.8062 06:56:15 0.0349 0.51% 0.0307 0.45%
6.8411 06:42:58 0.0349 0.51% 0.0042 0.06%
6.8062 06:28:16 0.0323 0.47% 0.0307 0.45%
6.8385 06:21:50 0.0008 0.01% 0.0016 0.02%
6.8377 06:07:47 0.0027 0.04% 0.0008 0.01%
6.8404 05:42:56 0.0046 0.07% 0.0035 0.05%
6.8358 05:21:45 0.0296 0.43% 0.0011 0.02%
6.8062 05:14:17 0.0345 0.51% 0.0307 0.45%
6.8407 05:07:54 0.0345 0.51% 0.0038 0.06%
6.8062 04:49:15 0.0358 0.53% 0.0307 0.45%
6.842 04:42:50 0.0358 0.53% 0.0051 0.07%
6.8062 04:21:18 0.0384 0.56% 0.0307 0.45%
6.8446 04:01:36 - - 0.0077 0.11%
6.8446 04:01:35 0.0441 0.65% 0.0077 0.11%
6.8005 03:56:15 0.0423 0.62% 0.0364 0.54%
6.8428 03:42:54 0.0423 0.62% 0.0059 0.09%
6.8005 03:35:21 - - 0.0364 0.54%
6.8005 03:35:21 0.0412 0.61% 0.0364 0.54%
6.8417 03:21:46 0.0412 0.61% 0.0048 0.07%
6.8005 02:42:23 0.0385 0.57% 0.0364 0.54%
6.839 02:28:44 0.0385 0.57% 0.0021 0.03%
6.8005 02:21:17 0.0386 0.57% 0.0364 0.54%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی