دلار کانادا / کرون سوئد

CAD/SEK Ask
نرخ فعلی:: 6.939 0.07
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 6.939 0.07
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 6.939 0.07
واحد پولی : -
کشور : کانادا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار کانادا / کرون سوئد در روز جاری

۰۲:۰۳:۲۹
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
6.939 02:03:29 - - 0.0047 0.07% 0.0016 0.02% 0.0986 0.061
6.939 02:03:26 0.0986 1.44% 0.0047 0.07% 0.0016 0.02% 0.0986 0.061
6.8404 01:56:30 0.1012 1.48% 0.1033 1.51% 0.1002 1.46% - 0.1596
6.9416 01:43:54 0.1012 1.48% 0.0021 0.03% 0.001 0.01% 0.1012 0.0584
6.8404 01:28:27 0.1133 1.66% 0.1033 1.51% 0.1002 1.46% - 0.1596
6.9537 01:22:33 0.1133 1.66% 0.01 0.14% 0.0131 0.19% 0.1133 0.0463
6.8404 01:07:28 0.1147 1.68% 0.1033 1.51% 0.1002 1.46% - 0.1596
6.9551 01:02:43 - - 0.0114 0.16% 0.0145 0.21% 0.1147 0.0449
6.9551 01:02:38 0.008 0.12% 0.0114 0.16% 0.0145 0.21% 0.1147 0.0449
6.9471 00:43:34 0.0065 0.09% 0.0034 0.05% 0.0065 0.09% 0.1067 0.0529
6.9406 00:22:24 - - 0.0031 0.04% - - 0.1002 0.0594
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی