دلار کانادا / روپیه پاکستان

CAD/PKR Ask
نرخ فعلی:: 141.53 7.91
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 141.53 7.91
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 141.53 7.91
واحد پولی : -
کشور : کانادا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار کانادا / روپیه پاکستان در روز جاری

۱۳:۲۲:۳۳
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
141.53 13:22:33 10.374 7.91% 10.374 7.91% - - 10.374 10.53
131.156 13:07:29 10.374 7.91% - - 10.374 7.91% - 0.156
141.53 13:02:57 - - 10.374 7.91% - - 10.374 10.53
141.53 13:02:57 10.374 7.91% 10.374 7.91% - - 10.374 10.53
131.156 12:42:30 10.374 7.91% - - 10.374 7.91% - 0.156
141.53 12:03:21 - - 10.374 7.91% - - 10.374 10.53
141.53 12:03:14 10.374 7.91% 10.374 7.91% - - 10.374 10.53
131.156 11:56:24 10.374 7.91% - - 10.374 7.91% - 0.156
141.53 11:43:23 10.374 7.91% 10.374 7.91% - - 10.374 10.53
131.156 11:28:29 10.374 7.91% - - 10.374 7.91% - 0.156
141.53 11:22:42 10.374 7.91% 10.374 7.91% - - 10.374 10.53
131.156 11:07:30 10.374 7.91% - - 10.374 7.91% - 0.156
141.53 10:22:44 10.374 7.91% 10.374 7.91% - - 10.374 10.53
131.156 10:14:26 10.374 7.91% - - 10.374 7.91% - 0.156
141.53 10:02:58 - - 10.374 7.91% - - 10.374 10.53
141.53 10:02:56 10.374 7.91% 10.374 7.91% - - 10.374 10.53
131.156 09:49:31 10.374 7.91% - - 10.374 7.91% - 0.156
141.53 09:43:33 10.374 7.91% 10.374 7.91% - - 10.374 10.53
131.156 09:21:33 10.374 7.91% - - 10.374 7.91% - 0.156
141.53 09:02:39 - - 10.374 7.91% - - 10.374 10.53
141.53 09:02:29 10.374 7.91% 10.374 7.91% - - 10.374 10.53
131.156 08:56:26 10.374 7.91% - - 10.374 7.91% - 0.156
141.53 08:43:31 10.374 7.91% 10.374 7.91% - - 10.374 10.53
131.156 08:35:35 - - - - 10.374 7.91% - 0.156
131.156 08:35:34 10.374 7.91% - - 10.374 7.91% - 0.156
141.53 08:22:39 10.374 7.91% 10.374 7.91% - - 10.374 10.53
131.156 08:07:28 10.374 7.91% - - 10.374 7.91% - 0.156
141.53 08:02:46 - - 10.374 7.91% - - 10.374 10.53
141.53 08:02:44 10.374 7.91% 10.374 7.91% - - 10.374 10.53
131.156 07:42:30 10.374 7.91% - - 10.374 7.91% - 0.156
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی