دلار کانادا / دلار نیوزیلند

CAD/NZD Ask
نرخ فعلی:: 1.1312 0.17
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.1312 0.17
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.1312 0.17
واحد پولی : -
کشور : کانادا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار کانادا / دلار نیوزیلند در روز جاری

۲۱:۰۳:۰۲
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.1312 21:03:02 - - 0.0019 0.17% 0.001 0.09% 0.0019 0.1312
1.1312 21:03:01 0.0001 0.01% 0.0019 0.17% 0.001 0.09% 0.0019 0.1312
1.1311 20:43:29 0.0002 0.02% 0.0018 0.16% 0.0009 0.08% 0.0018 0.1311
1.1313 20:22:54 0.002 0.18% 0.002 0.18% 0.0011 0.10% 0.002 0.1313
1.1293 20:14:29 0.0024 0.21% - - 0.0009 0.08% - 0.1293
1.1317 20:03:11 - - 0.0024 0.21% 0.0015 0.13% 0.0024 0.1317
1.1317 20:03:06 0.0024 0.21% 0.0024 0.21% 0.0015 0.13% 0.0024 0.1317
1.1293 19:49:29 0.0024 0.21% - - 0.0009 0.08% - 0.1293
1.1317 19:43:39 0.0024 0.21% 0.0024 0.21% 0.0015 0.13% 0.0024 0.1317
1.1293 19:21:38 0.0032 0.28% - - 0.0009 0.08% - 0.1293
1.1325 19:02:57 - - 0.0032 0.28% 0.0023 0.20% 0.0032 0.1325
1.1325 19:02:57 0.0032 0.28% 0.0032 0.28% 0.0023 0.20% 0.0032 0.1325
1.1293 18:56:29 0.0016 0.14% - - 0.0009 0.08% - 0.1293
1.1309 18:43:34 0.0016 0.14% 0.0016 0.14% 0.0007 0.06% 0.0016 0.1309
1.1293 18:35:47 - - - - 0.0009 0.08% - 0.1293
1.1293 18:35:47 0.004 0.35% - - 0.0009 0.08% - 0.1293
1.1333 18:22:55 0.004 0.35% 0.004 0.35% 0.0031 0.27% 0.004 0.1333
1.1293 18:07:39 0.0042 0.37% - - 0.0009 0.08% - 0.1293
1.1335 18:03:02 - - 0.0042 0.37% 0.0033 0.29% 0.0042 0.1335
1.1335 18:02:59 0.0042 0.37% 0.0042 0.37% 0.0033 0.29% 0.0042 0.1335
1.1293 17:42:34 0.0043 0.38% - - 0.0009 0.08% - 0.1293
1.1336 17:22:53 0.0019 0.17% 0.0043 0.38% 0.0034 0.30% 0.0043 0.1336
1.1355 17:03:23 - - 0.0062 0.55% 0.0053 0.47% 0.0062 0.1355
1.1355 17:03:16 0.0062 0.55% 0.0062 0.55% 0.0053 0.47% 0.0062 0.1355
1.1293 16:56:29 0.0059 0.52% - - 0.0009 0.08% - 0.1293
1.1352 16:43:42 0.0059 0.52% 0.0059 0.52% 0.005 0.44% 0.0059 0.1352
1.1293 16:28:29 0.0059 0.52% - - 0.0009 0.08% - 0.1293
1.1352 16:22:47 0.0059 0.52% 0.0059 0.52% 0.005 0.44% 0.0059 0.1352
1.1293 16:07:32 0.0053 0.47% - - 0.0009 0.08% - 0.1293
1.1346 16:02:47 - - 0.0053 0.47% 0.0044 0.39% 0.0053 0.1346
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی