دلار کانادا / دلار نیوزیلند

CAD/NZD Ask
نرخ فعلی:: 1.164 3.07
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.164 3.07

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.164 3.07

واحد پولی : -

کشور : کانادا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار کانادا / دلار نیوزیلند

در حال حاضر قیمت دلار کانادا / دلار نیوزیلند چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار کانادا / دلار نیوزیلند
1.164 ریال
می باشد

قیمت دلار کانادا / دلار نیوزیلند روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار کانادا / دلار نیوزیلند روز گذشته برابر با
1.1293 ریال
بود

قیمت دلار کانادا / دلار نیوزیلند نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار کانادا / دلار نیوزیلند نسبت به روز گذشته
0.0347 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار کانادا / دلار نیوزیلند در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار کانادا / دلار نیوزیلند برابر با 1.1654 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار کانادا / دلار نیوزیلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.1672 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار کانادا / دلار نیوزیلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.1293 ریال

قیمت دلار کانادا / دلار نیوزیلند نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا / دلار نیوزیلند در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1400  با رقم 1.1293 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.07 درصدی یا 0.0347 ریال دلار کانادا / دلار نیوزیلند نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار کانادا / دلار نیوزیلند نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا / دلار نیوزیلند   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 18 آبان 1400  با رقم 1.1293 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.07  درصدی یا 0.0347 ریال دلار کانادا / دلار نیوزیلند نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار کانادا / دلار نیوزیلند نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا / دلار نیوزیلند در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 18 شهریور 1400  با رقم 1.1293 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.07 درصدی یا 0.0347 ریال دلار کانادا / دلار نیوزیلند نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار کانادا / دلار نیوزیلند نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا / دلار نیوزیلند در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 خرداد 1400  با رقم 1.1502 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.19 درصدی یا 0.0138 ریال دلار کانادا / دلار نیوزیلند نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار کانادا / دلار نیوزیلند نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا / دلار نیوزیلند در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 19 آذر 1399  با رقم 1.1088 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.97 درصدی یا 0.0552 ریال دلار کانادا / دلار نیوزیلند نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار کانادا / دلار نیوزیلند تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار کانادا / دلار نیوزیلند برابر است با 1.2288 ریال که در تاریخ یکشنبه 3 فروردین 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / دلار نیوزیلند چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / دلار نیوزیلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار کانادا / دلار نیوزیلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 18 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / دلار نیوزیلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.07 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار کانادا / دلار نیوزیلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 18 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / دلار نیوزیلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.07 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار کانادا / دلار نیوزیلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / دلار نیوزیلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  1.19 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار کانادا / دلار نیوزیلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 19 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / دلار نیوزیلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.97 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / دلار نیوزیلند نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.31  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / دلار نیوزیلند، 3.07 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / دلار نیوزیلند نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / دلار نیوزیلند، 3.07 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / دلار نیوزیلند نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.04 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / دلار نیوزیلند،  3.07 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / دلار نیوزیلند نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 25.68 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / دلار نیوزیلند،  3.07 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / دلار نیوزیلند نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 10.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / دلار نیوزیلند،  3.07 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / دلار نیوزیلند نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / دلار نیوزیلند،  3.07 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / دلار نیوزیلند نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 24.61 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / دلار نیوزیلند،  3.07 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار کانادا / دلار نیوزیلند

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی