خبر

دلار کانادا / دلار نیوزیلند

CAD/NZD Ask
نرخ فعلی:: 1.1986 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.1986 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.1986 -

واحد پولی : -

کشور : کانادا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی