دلار کانادا / رینگیت مالزی

CAD/MYR Ask
نرخ فعلی:: 3.3266 1.1
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 3.3266 1.1
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3.3266 1.1
واحد پولی : -
کشور : کانادا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

دلار کانادا / رینگیت مالزی در روز جاری

۱۸:۴۲:۳۱
تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
3.3266 18:42:31 0.0372 1.12% 0.0366 1.10% 0.0386 1.16% 0.0353 0.3266
3.3638 18:02:53 - - 0.0006 0.02% 0.0014 0.04% 0.0019 0.3638
3.3638 18:02:52 0.0372 1.12% 0.0006 0.02% 0.0014 0.04% 0.0019 0.3638
3.3266 17:56:24 0.0372 1.12% 0.0366 1.10% 0.0386 1.16% 0.0353 0.3266
3.3638 17:43:30 0.0372 1.12% 0.0006 0.02% 0.0014 0.04% 0.0019 0.3638
3.3266 17:28:31 0.0372 1.12% 0.0366 1.10% 0.0386 1.16% 0.0353 0.3266
3.3638 17:22:40 0.0372 1.12% 0.0006 0.02% 0.0014 0.04% 0.0019 0.3638
3.3266 17:01:01 - - 0.0366 1.10% 0.0386 1.16% 0.0353 0.3266
3.3266 17:01:01 0.0372 1.12% 0.0366 1.10% 0.0386 1.16% 0.0353 0.3266
3.3638 16:43:36 0.0372 1.12% 0.0006 0.02% 0.0014 0.04% 0.0019 0.3638
3.3266 16:35:34 - - 0.0366 1.10% 0.0386 1.16% 0.0353 0.3266
3.3266 16:35:34 0.0372 1.12% 0.0366 1.10% 0.0386 1.16% 0.0353 0.3266
3.3638 16:22:43 0.0372 1.12% 0.0006 0.02% 0.0014 0.04% 0.0019 0.3638
3.3266 16:14:28 0.0372 1.12% 0.0366 1.10% 0.0386 1.16% 0.0353 0.3266
3.3638 16:03:11 - - 0.0006 0.02% 0.0014 0.04% 0.0019 0.3638
3.3638 16:03:00 0.0372 1.12% 0.0006 0.02% 0.0014 0.04% 0.0019 0.3638
3.3266 15:49:30 0.0372 1.12% 0.0366 1.10% 0.0386 1.16% 0.0353 0.3266
3.3638 15:43:40 0.0372 1.12% 0.0006 0.02% 0.0014 0.04% 0.0019 0.3638
3.3266 15:21:34 0.0372 1.12% 0.0366 1.10% 0.0386 1.16% 0.0353 0.3266
3.3638 15:02:42 - - 0.0006 0.02% 0.0014 0.04% 0.0019 0.3638
3.3638 15:02:42 0.0372 1.12% 0.0006 0.02% 0.0014 0.04% 0.0019 0.3638
3.3266 14:56:27 0.0372 1.12% 0.0366 1.10% 0.0386 1.16% 0.0353 0.3266
3.3638 14:43:49 0.0372 1.12% 0.0006 0.02% 0.0014 0.04% 0.0019 0.3638
3.3266 14:35:40 - - 0.0366 1.10% 0.0386 1.16% 0.0353 0.3266
3.3266 14:35:39 0.0372 1.12% 0.0366 1.10% 0.0386 1.16% 0.0353 0.3266
3.3638 14:22:48 0.0372 1.12% 0.0006 0.02% 0.0014 0.04% 0.0019 0.3638
3.3266 14:07:35 0.0372 1.12% 0.0366 1.10% 0.0386 1.16% 0.0353 0.3266
3.3638 14:03:00 - - 0.0006 0.02% 0.0014 0.04% 0.0019 0.3638
3.3638 14:02:59 0.0372 1.12% 0.0006 0.02% 0.0014 0.04% 0.0019 0.3638
3.3266 13:42:28 0.0372 1.12% 0.0366 1.10% 0.0386 1.16% 0.0353 0.3266
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی