دلار کانادا / پوند لبنان

CAD/LBP Ask
نرخ فعلی:: 1,187.87 0.02
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1,187.87 0.02

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1,187.87 0.02

واحد پولی : -

کشور : کانادا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار کانادا / پوند لبنان

در حال حاضر قیمت دلار کانادا / پوند لبنان چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار کانادا / پوند لبنان
1,187.87 ریال
می باشد

قیمت دلار کانادا / پوند لبنان روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار کانادا / پوند لبنان روز گذشته برابر با
1,188.66 ریال
بود

قیمت دلار کانادا / پوند لبنان نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار کانادا / پوند لبنان نسبت به روز گذشته
0.79 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار کانادا / پوند لبنان در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار کانادا / پوند لبنان برابر با 1,188.06 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار کانادا / پوند لبنان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1,188.25 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار کانادا / پوند لبنان به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1,187.78 ریال

قیمت دلار کانادا / پوند لبنان نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا / پوند لبنان در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 1 آذر 1400  با رقم 1,196.16 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.69 درصدی یا 8.29 ریال دلار کانادا / پوند لبنان نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار کانادا / پوند لبنان نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا / پوند لبنان   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 1,230.36 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.45  درصدی یا 42.49 ریال دلار کانادا / پوند لبنان نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار کانادا / پوند لبنان نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا / پوند لبنان در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 شهریور 1400  با رقم 1,204.27 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.36 درصدی یا 16.4 ریال دلار کانادا / پوند لبنان نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار کانادا / پوند لبنان نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا / پوند لبنان در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 خرداد 1400  با رقم 1,254.2 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 5.28 درصدی یا 66.33 ریال دلار کانادا / پوند لبنان نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار کانادا / پوند لبنان نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا / پوند لبنان در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آذر 1399  با رقم 1,169.07 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.6 درصدی یا 18.8 ریال دلار کانادا / پوند لبنان نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار کانادا / پوند لبنان تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار کانادا / پوند لبنان برابر است با 1,258.41 ریال که در تاریخ چهارشنبه 12 خرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / پوند لبنان چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / پوند لبنان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.998626 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار کانادا / پوند لبنان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / پوند لبنان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.45 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار کانادا / پوند لبنان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 6 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / پوند لبنان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.36 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار کانادا / پوند لبنان چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / پوند لبنان تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  5.28 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار کانادا / پوند لبنان چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / پوند لبنان، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.6 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / پوند لبنان نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.93  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / پوند لبنان، 3.45 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / پوند لبنان نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.17 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / پوند لبنان، 3.45 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / پوند لبنان نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 2.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / پوند لبنان،  3.45 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / پوند لبنان نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / پوند لبنان،  3.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / پوند لبنان نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 5.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / پوند لبنان،  3.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / پوند لبنان نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 51.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / پوند لبنان،  3.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / پوند لبنان نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 6.71 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / پوند لبنان،  3.45 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار کانادا / پوند لبنان

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی