دلار کانادا / شیلینگ کنیا

CAD/KES Ask
نرخ فعلی:: 86.41 0.24
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 86.41 0.24
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 86.41 0.24
واحد پولی : -
کشور : کانادا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی