خبر

دلار کانادا / ین ژاپن

CAD/JPY Ask
نرخ فعلی:: 108.92 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 108.92 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 108.92 -

واحد پولی : -

کشور : کانادا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی