دلار کانادا / کرونا ایسلند

CAD/ISK Ask
نرخ فعلی:: 101.05 0.06
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 101.05 0.06

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 101.05 0.06

واحد پولی : -

کشور : کانادا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار کانادا / کرونا ایسلند

در حال حاضر قیمت دلار کانادا / کرونا ایسلند چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار کانادا / کرونا ایسلند
101.05 ریال
می باشد

قیمت دلار کانادا / کرونا ایسلند روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار کانادا / کرونا ایسلند روز گذشته برابر با
101.09 ریال
بود

قیمت دلار کانادا / کرونا ایسلند نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار کانادا / کرونا ایسلند نسبت به روز گذشته
0.04 ریال کاهش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار کانادا / کرونا ایسلند در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار کانادا / کرونا ایسلند برابر با 101.11 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار کانادا / کرونا ایسلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

101.11 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار کانادا / کرونا ایسلند به ثبت رسید چقدر بوده است؟

100.98 ریال

قیمت دلار کانادا / کرونا ایسلند نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا / کرونا ایسلند در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 8 آذر 1400  با رقم 102.22 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.14 درصدی یا 1.17 ریال دلار کانادا / کرونا ایسلند نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار کانادا / کرونا ایسلند نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا / کرونا ایسلند   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آبان 1400  با رقم 104.47 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.27  درصدی یا 3.42 ریال دلار کانادا / کرونا ایسلند نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار کانادا / کرونا ایسلند نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا / کرونا ایسلند در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 15 شهریور 1400  با رقم 101.5 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.44 درصدی یا 0.45 ریال دلار کانادا / کرونا ایسلند نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار کانادا / کرونا ایسلند نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا / کرونا ایسلند در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 100.19 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.85 درصدی یا 0.86 ریال دلار کانادا / کرونا ایسلند نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار کانادا / کرونا ایسلند نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا / کرونا ایسلند در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 آذر 1399  با رقم 98.27 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.82 درصدی یا 2.78 ریال دلار کانادا / کرونا ایسلند نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار کانادا / کرونا ایسلند تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار کانادا / کرونا ایسلند برابر است با 106.8 ریال که در تاریخ چهارشنبه 19 شهریور 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / کرونا ایسلند چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / کرونا ایسلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.443175 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار کانادا / کرونا ایسلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / کرونا ایسلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.27 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار کانادا / کرونا ایسلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 15 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / کرونا ایسلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.44 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار کانادا / کرونا ایسلند چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / کرونا ایسلند تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  0.85 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار کانادا / کرونا ایسلند چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / کرونا ایسلند، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.82 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / کرونا ایسلند نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 8.51  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / کرونا ایسلند، 3.27 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / کرونا ایسلند نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 8.23 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / کرونا ایسلند، 3.27 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / کرونا ایسلند نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 0.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / کرونا ایسلند،  3.27 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / کرونا ایسلند نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 22.6 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / کرونا ایسلند،  3.27 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / کرونا ایسلند نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 12.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / کرونا ایسلند،  3.27 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / کرونا ایسلند نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 25.06 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / کرونا ایسلند،  3.27 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / کرونا ایسلند نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 20.37 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / کرونا ایسلند،  3.27 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار کانادا / کرونا ایسلند

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی