دلار کانادا / کونا کرواسی

CAD/HRK Ask
نرخ فعلی:: 5.0636 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 5.0636 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 5.0636 0
واحد پولی : -
کشور : کانادا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۲۰ فروردین

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار کانادا / کونا کرواسی - - 0.0282 0.1696 0.0804 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.0636
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.27%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.0636
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.27%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.0636
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.27%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 5
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.0636
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.27%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی