خبر

دلار کانادا / دلار هنگ کنگ

CAD/HKD Ask
نرخ فعلی:: 5.7272 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 5.7272 0.04

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 5.7272 0.04

واحد پولی : -

کشور : کانادا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی