خبر

دلار کانادا / یورو

CAD/EUR Ask
نرخ فعلی:: 0.6748 0.18
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.6748 0.18

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.6748 0.18

واحد پولی : -

کشور : کانادا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی