دلار کانادا / پوند مصر

CAD/EGP Ask
نرخ فعلی:: 11.9807 0.21
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 11.9807 0.21
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 11.9807 0.21
واحد پولی : -
کشور : کانادا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۸:۱۴:۱۸

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 11.9807
بالاترین قیمت روز 12.0021
پایین ترین قیمت روز 11.9761
بیشترین مقدار نوسان روز 0.02
درصد بیشترین نوسان روز 0.04%
نرخ بازگشایی بازار 11.9985
زمان ثبت آخرین نرخ ۰۸:۱۴:۱۸
نرخ روز گذشته 12.0058
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.21%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0251
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
12,374,189 ریال
سکه
13,030,222 ریال
دلار
14,151,864 ریال
یورو
14,641,018 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0470 0.3938% 1399/07/28
یک ماه 0.1778 1.5064% 1399/07/05
شش ماه 0.7742 6.9085% 1399/02/06
یک سال 0.3924 3.1714% 1398/08/04
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 11.99
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 11.98
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 11.95
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 11.93
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 11.98
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 11.96
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 11.83

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 11.99
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 11.97
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 11.95
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 11.91
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 11.97
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 11.96
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 11.71

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 11.94 11.96 11.94 11.95 -
حمایت 2 (S2) 11.96 11.97 11.95 11.96 -
حمایت 1 (S1) 11.97 11.97 11.95 11.98 11.96
نقطه پیوت (PP) 11.98 11.98 11.98 11.99 11.98
مقاومت 1 (R1) 11.99 11.99 12.00 12.01 11.99
مقاومت 2 (R2) 12.01 12.00 12.01 12.01 -
مقاومت 3 (R3) 12.02 12.01 12.01 12.03 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/08/3 12.0008 12.0008 12.0067 12.0058 0.07% 0.0087
1399/08/2 11.9985 11.9793 12.0204 11.9971 0.01% 0.0014
1399/08/1 11.9790 11.9554 12.0067 11.9957 0.07% 0.0089
1399/07/30 11.9950 11.9854 12.0339 11.9868 0.11% 0.0137
1399/07/29 11.9360 11.9112 12.0160 12.0005 0.56% 0.0668
1399/07/28 11.94 11.9077 11.9705 11.9337 0.08% 0.009
1399/07/26 11.9377 11.9363 11.9427 11.9427 0.02% 0.0027
1399/07/25 11.9142 11.8998 11.9504 11.94 0.18% 0.0217
1399/07/24 11.9786 11.8548 11.9845 11.9183 0.54% 0.0639
1399/07/23 11.9805 11.9167 11.9973 11.9822 0.03% 0.004
1399/07/22 12.0105 11.9412 12.0165 11.9782 0.27% 0.0328
1399/07/21 12.0035 11.9427 12.0146 12.0110 0.02% 0.003
1399/07/19 12.0163 12.0140 12.0186 12.0140 0.06% 0.0068
1399/07/18 11.9417 11.9408 12.0145 12.0072 0.55% 0.0651
1399/07/17 11.8787 11.8782 11.9421 11.9421 0.54% 0.0643
1399/07/16 11.8540 11.7888 11.8861 11.8778 0.19% 0.0229
1399/07/15 11.8964 11.8366 11.9126 11.8549 0.37% 0.0438
1399/07/14 11.8775 11.8323 11.9052 11.8987 0.24% 0.0279
1399/07/12 11.8752 11.8708 11.8788 11.8708 0.03% 0.0031
1399/07/11 11.8971 11.8539 11.8971 11.8739 0.20% 0.0241
1399/07/10 11.8623 11.8169 11.9066 11.8980 0.32% 0.0379
1399/07/9 11.8086 11.7678 11.8779 11.8601 0.44% 0.0523
1399/07/8 11.8201 11.7831 11.8374 11.8078 0.10% 0.0119
1399/07/7 11.7999 11.7858 11.8338 11.8197 0.14% 0.0168
1399/07/5 11.8034 11.7990 11.8034 11.8029 0.14% 0.0168
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
11.9807 08:14:18 0.0014 0.01% 0.0251 0.21%
11.9793 08:00:45 - - 0.0265 0.22%
11.9793 08:00:44 0.0005 - 0.0265 0.22%
11.9798 07:28:18 0.0041 0.03% 0.026 0.22%
11.9839 07:14:18 0.0005 - 0.0219 0.18%
11.9834 07:00:34 - - 0.0224 0.19%
11.9834 07:00:34 0.0014 0.01% 0.0224 0.19%
11.9848 06:49:20 0.0023 0.02% 0.021 0.18%
11.9825 06:28:19 0.0068 0.06% 0.0233 0.19%
11.9893 06:14:17 0.0031 0.03% 0.0165 0.14%
11.9862 06:00:57 - - 0.0196 0.16%
11.9862 06:00:55 0.0004 - 0.0196 0.16%
11.9866 05:49:19 0.0073 0.06% 0.0192 0.16%
11.9793 05:28:17 0.0032 0.03% 0.0265 0.22%
11.9761 05:14:18 0.0151 0.13% 0.0297 0.25%
11.9912 04:49:17 0.0041 0.03% 0.0146 0.12%
11.9871 04:28:17 0.0032 0.03% 0.0187 0.16%
11.9903 04:14:16 0.0019 0.02% 0.0155 0.13%
11.9884 04:00:34 - - 0.0174 0.15%
11.9884 04:00:33 0.0009 0.01% 0.0174 0.15%
11.9893 03:49:18 0.005 0.04% 0.0165 0.14%
11.9843 03:28:17 0.0045 0.04% 0.0215 0.18%
11.9798 03:14:17 0.0013 0.01% 0.026 0.22%
11.9811 03:00:26 - - 0.0247 0.21%
11.9811 03:00:25 0.0018 0.02% 0.0247 0.21%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی