دلار کانادا / کرون چک

CAD/CZK Ask
نرخ فعلی:: 17.25 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 17.25 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 17.25 0
واحد پولی : -
کشور : کانادا
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۷:۰۲:۱۷

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار کانادا / کرون چک 0.0220 0.0610 0.1010 0.45 0.7960 0.42

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 17
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.25
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.47%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 17
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.25
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.47%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 17
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.25
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.47%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 17
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.25
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.47%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی