دلار کانادا / پوله بوتسوانا

CAD/BWP Bid
نرخ فعلی:: 9.2147 0.4
بازار مبادلات ارزی / عرضه

نرخ فعلی: : 9.2147 0.4

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 9.2147 0.4

واحد پولی : دلار

کشور : -

شاخه : بازار مبادلات ارزی / عرضه

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار کانادا / پوله بوتسوانا

در حال حاضر قیمت دلار کانادا / پوله بوتسوانا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار کانادا / پوله بوتسوانا 9.2147 دلار می باشد

قیمت دلار کانادا / پوله بوتسوانا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار کانادا / پوله بوتسوانا روز گذشته برابر با 9.1777 دلار بود

قیمت دلار کانادا / پوله بوتسوانا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار کانادا / پوله بوتسوانا نسبت به روز گذشته 0.037 دلار افزایش یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار کانادا / پوله بوتسوانا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار کانادا / پوله بوتسوانا برابر با 9.1894 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار کانادا / پوله بوتسوانا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

9.2176 دلار

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار کانادا / پوله بوتسوانا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

9.1399 دلار

قیمت دلار کانادا / پوله بوتسوانا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا / پوله بوتسوانا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 21 دی 1400  با رقم 9.2317 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.18 درصدی یا 0.017 دلار دلار کانادا / پوله بوتسوانا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار کانادا / پوله بوتسوانا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا / پوله بوتسوانا در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 27 آذر 1400  با رقم 9.0595 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.71  درصدی یا 0.1552 دلار دلار کانادا / پوله بوتسوانا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار کانادا / پوله بوتسوانا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا / پوله بوتسوانا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1400  با رقم 9.0144 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.22 درصدی یا 0.2003 دلار دلار کانادا / پوله بوتسوانا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار کانادا / پوله بوتسوانا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا / پوله بوتسوانا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 17 مرداد 1400  با رقم 8.8219 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.45 درصدی یا 0.3928 دلار دلار کانادا / پوله بوتسوانا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار کانادا / پوله بوتسوانا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا / پوله بوتسوانا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 17 مرداد 1400  با رقم 8.8219 دلار داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.45 درصدی یا 0.3928 دلار دلار کانادا / پوله بوتسوانا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار کانادا / پوله بوتسوانا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار کانادا / پوله بوتسوانا برابر است با 9.2581 دلار که در تاریخ سه شنبه 16 آذر 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / پوله بوتسوانا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / پوله بوتسوانا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.079604 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار کانادا / پوله بوتسوانا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 27 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / پوله بوتسوانا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.71 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار کانادا / پوله بوتسوانا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 26 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / پوله بوتسوانا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.22 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار کانادا / پوله بوتسوانا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 17 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / پوله بوتسوانا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  4.45 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار کانادا / پوله بوتسوانا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 17 مرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / پوله بوتسوانا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.45 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / پوله بوتسوانا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 7.71  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / پوله بوتسوانا، 1.71 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / پوله بوتسوانا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.54 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / پوله بوتسوانا، 1.71 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / پوله بوتسوانا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.86 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / پوله بوتسوانا،  1.71 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / پوله بوتسوانا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 8.33 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / پوله بوتسوانا،  1.71 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / پوله بوتسوانا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 17.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / پوله بوتسوانا،  1.71 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / پوله بوتسوانا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 6.45 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / پوله بوتسوانا،  1.71 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / پوله بوتسوانا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 21.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / پوله بوتسوانا،  1.71 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار کانادا / پوله بوتسوانا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین