دلار کانادا | خرید

cad-buy
نرخ فعلی:: 206,020 0
سایت اتحادیه هرات | قیمت های افغانستان
نرخ فعلی: : 206,020 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 206,020 0
واحد پولی : ریال
کشور : کانادا
شاخه : سایت اتحادیه هرات | قیمت های افغانستان
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۶ اسفند

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
دلار کانادا | خرید - 8,290 30,200 33,130 87,500 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 198,907 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 7,113 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 3.58%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 190,767 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 15,253 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 8%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 190,901 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 15,119 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 7.92%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 200,405 ریال
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,615 ریال
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.8%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی