دلار کانادا / دلار برمودا

CAD/BMD Ask
نرخ فعلی:: 0.793 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.793 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.793 -

واحد پولی : -

کشور : کانادا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات دلار کانادا / دلار برمودا

در حال حاضر قیمت دلار کانادا / دلار برمودا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر دلار کانادا / دلار برمودا
0.793 ریال
می باشد

قیمت دلار کانادا / دلار برمودا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت دلار کانادا / دلار برمودا روز گذشته برابر با
0.793 ریال
بود

قیمت دلار کانادا / دلار برمودا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت دلار کانادا / دلار برمودا نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت دلار کانادا / دلار برمودا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای دلار کانادا / دلار برمودا برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار کانادا / دلار برمودا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.793 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای دلار کانادا / دلار برمودا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.793 ریال

قیمت دلار کانادا / دلار برمودا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا / دلار برمودا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار کانادا / دلار برمودا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت دلار کانادا / دلار برمودا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا / دلار برمودا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال دلار کانادا / دلار برمودا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت دلار کانادا / دلار برمودا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا / دلار برمودا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال دلار کانادا / دلار برمودا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت دلار کانادا / دلار برمودا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا / دلار برمودا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 21 خرداد 1400  با رقم 0.8286 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.29 درصدی یا 0.0356 ریال دلار کانادا / دلار برمودا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت دلار کانادا / دلار برمودا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر دلار کانادا / دلار برمودا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 20 آذر 1399  با رقم 0.7817 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.44 درصدی یا 0.0113 ریال دلار کانادا / دلار برمودا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت دلار کانادا / دلار برمودا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای دلار کانادا / دلار برمودا برابر است با 0.8327 ریال که در تاریخ پنجشنبه 13 خرداد 1400  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / دلار برمودا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / دلار برمودا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.389398 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید دلار کانادا / دلار برمودا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / دلار برمودا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در دلار کانادا / دلار برمودا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / دلار برمودا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در دلار کانادا / دلار برمودا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 21 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / دلار برمودا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  4.29 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در دلار کانادا / دلار برمودا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 20 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به دلار کانادا / دلار برمودا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.44 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / دلار برمودا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 4.63  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / دلار برمودا، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / دلار برمودا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 7.03 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / دلار برمودا، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / دلار برمودا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 2.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / دلار برمودا،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / دلار برمودا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 24.5 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / دلار برمودا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / دلار برمودا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 6.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / دلار برمودا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / دلار برمودا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 32.57 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / دلار برمودا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در دلار کانادا / دلار برمودا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 19.89 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت دلار کانادا / دلار برمودا،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات دلار کانادا / دلار برمودا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی