شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

CABK Destino 2022 PP

CABK Destino 2022 PP
نرخ فعلی: 11.508 0
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا
واحد حجمی: -
واحد پولی: یورو
کشور : اسپانیا
شاخه: صندوق های سرمایه گذاری اسپانیا
واحد حجمی: -
نوع بازار: بازار جهانی