پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی

BWP/ZAR Ask
نرخ فعلی:: 1.3679 3.61
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.3679 3.61

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.3679 3.61

واحد پولی : -

کشور : بوتسوانا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی

۱۵:۴۴:۱۵
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی 0.0049 0.0132 0.0477 0.0744 0.0182 0.0569

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.3679
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 36.79%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.3679
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 36.79%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.3679
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 36.79%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.3679
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 36.79%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی