پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی

BWP/ZAR Ask
نرخ فعلی:: 1.3818 0.21
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.3818 0.21

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.3818 0.21

واحد پولی : -

کشور : بوتسوانا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی

در حال حاضر قیمت پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی
1.3818 ریال
می باشد

قیمت پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی روز گذشته برابر با
1.3202 ریال
بود

قیمت پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی نسبت به روز گذشته
0.0616 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی برابر با 1.3789 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.3818 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.3202 ریال

قیمت پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 30 آبان 1400  با رقم 1.3202 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.66 درصدی یا 0.0616 ریال پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 1.3202 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.66  درصدی یا 0.0616 ریال پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 شهریور 1400  با رقم 1.3237 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.38 درصدی یا 0.0581 ریال پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 خرداد 1400  با رقم 1.3 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 6.29 درصدی یا 0.0818 ریال پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آذر 1399  با رقم 1.3855 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.26 درصدی یا 0.0037 ریال پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی برابر است با 1.5786 ریال که در تاریخ یکشنبه 14 اردیبهشت 1399  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.66 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 6 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.38 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  6.29 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.26 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.77  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی، 4.66 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.9 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی، 4.66 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی،  4.66 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی،  4.66 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 5.51 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی،  4.66 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 51.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی،  4.66 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 7.97 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی،  4.66 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پوله بوتسوانا / راند آفریقای جنوبی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی