پوله بوتسوانا / فرانک سوییس

BWP/CHF Ask
نرخ فعلی:: 0.0819 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.0819 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.0819 -

واحد پولی : -

کشور : بوتسوانا

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات پوله بوتسوانا / فرانک سوییس

در حال حاضر قیمت پوله بوتسوانا / فرانک سوییس چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر پوله بوتسوانا / فرانک سوییس
0.0819 ریال
می باشد

قیمت پوله بوتسوانا / فرانک سوییس روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت پوله بوتسوانا / فرانک سوییس روز گذشته برابر با
0.0819 ریال
بود

قیمت پوله بوتسوانا / فرانک سوییس نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت پوله بوتسوانا / فرانک سوییس نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت پوله بوتسوانا / فرانک سوییس در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای پوله بوتسوانا / فرانک سوییس برابر با 0 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای پوله بوتسوانا / فرانک سوییس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0819 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای پوله بوتسوانا / فرانک سوییس به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.0819 ریال

قیمت پوله بوتسوانا / فرانک سوییس نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوله بوتسوانا / فرانک سوییس در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال پوله بوتسوانا / فرانک سوییس نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت پوله بوتسوانا / فرانک سوییس نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوله بوتسوانا / فرانک سوییس   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال پوله بوتسوانا / فرانک سوییس نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت پوله بوتسوانا / فرانک سوییس نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوله بوتسوانا / فرانک سوییس در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ با رقم - ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال پوله بوتسوانا / فرانک سوییس نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت پوله بوتسوانا / فرانک سوییس نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوله بوتسوانا / فرانک سوییس در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 15 خرداد 1400  با رقم 0.0851 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.76 درصدی یا 0.0032 ریال پوله بوتسوانا / فرانک سوییس نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت پوله بوتسوانا / فرانک سوییس نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر پوله بوتسوانا / فرانک سوییس در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آذر 1399  با رقم 0.0807 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.48 درصدی یا 0.0012 ریال پوله بوتسوانا / فرانک سوییس نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت پوله بوتسوانا / فرانک سوییس تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای پوله بوتسوانا / فرانک سوییس برابر است با 0.1007 ریال که در تاریخ دوشنبه 24 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در پوله بوتسوانا / فرانک سوییس چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به پوله بوتسوانا / فرانک سوییس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.361386 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید پوله بوتسوانا / فرانک سوییس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به پوله بوتسوانا / فرانک سوییس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در پوله بوتسوانا / فرانک سوییس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  - بخشی از سرمایه خود را به پوله بوتسوانا / فرانک سوییس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در پوله بوتسوانا / فرانک سوییس چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 15 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به پوله بوتسوانا / فرانک سوییس تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  3.76 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در پوله بوتسوانا / فرانک سوییس چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به پوله بوتسوانا / فرانک سوییس، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.48 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوله بوتسوانا / فرانک سوییس نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.01  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوله بوتسوانا / فرانک سوییس، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوله بوتسوانا / فرانک سوییس نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوله بوتسوانا / فرانک سوییس، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوله بوتسوانا / فرانک سوییس نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 5.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوله بوتسوانا / فرانک سوییس،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوله بوتسوانا / فرانک سوییس نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.52 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوله بوتسوانا / فرانک سوییس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوله بوتسوانا / فرانک سوییس نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 6.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوله بوتسوانا / فرانک سوییس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوله بوتسوانا / فرانک سوییس نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 20.07 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوله بوتسوانا / فرانک سوییس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در پوله بوتسوانا / فرانک سوییس نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 9.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت پوله بوتسوانا / فرانک سوییس،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات پوله بوتسوانا / فرانک سوییس

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی