BSE Sensex

BSE Sensex
نرخ فعلی:: 59,984.7 1.93
شاخص های بورس / اصلی
نرخ فعلی: : 59,984.7 1.93
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 59,984.7 1.93
واحد پولی : -
کشور : هند
شاخه : شاخص های بورس / اصلی
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد BSE Sensex

۱۳:۵۰:۳۳
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
BSE Sensex 1,158.63 938.80 317.10 10,250.86 20,062.24 26,635.39

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 61,250

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1,265.3

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 2.11%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 60,384

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 399.3

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.67%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 57,900

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 2,084.7

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.6%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 54,737

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 5,247.7

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.59%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی