دلار باهاماس / پوند انگلیس

BSD/GBP Ask
نرخ فعلی:: 0.7267 0.07
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.7267 0.07
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.7267 0.07
واحد پولی : -
کشور : باهاما
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه دلار باهاماس / پوند انگلیس

۲۰:۲۲:۵۴
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
0.7270 0.7270 0.7272 0.7272 0.0005 0.07% 2021/10/23 1400/08/1
0.7252 0.7243 0.7279 0.7267 0.0013 0.18% 2021/10/22 1400/07/30
0.7235 0.7231 0.7257 0.7254 0.002 0.28% 2021/10/21 1400/07/29
0.7252 0.7230 0.7273 0.7234 0.0017 0.24% 2021/10/20 1400/07/28
0.7285 0.7233 0.7286 0.7251 0.0032 0.44% 2021/10/19 1400/07/27
0.7273 0.7266 0.7292 0.7283 0.0011 0.15% 2021/10/18 1400/07/26
0.7272 0.7272 0.7272 0.7272 0.0002 0.03% 2021/10/17 1400/07/25
0.7278 0.7274 0.7278 0.7274 0.004 0.55% 2021/10/16 1400/07/24
0.7322 0.7286 0.7322 0.7314 0.0038 0.52% 2021/10/15 1400/07/23
0.7359 0.7321 0.7364 0.7321 0.0036 0.49% 2021/10/13 1400/07/21
0.7358 0.7337 0.7367 0.7357 0.0002 0.03% 2021/10/12 1400/07/20
0.7346 0.7315 0.7359 0.7359 0.0025 0.34% 2021/10/11 1400/07/19
0.7331 0.7329 0.7334 0.7334 0.0013 0.18% 2021/10/10 1400/07/18
0.7343 0.7343 0.7347 0.7347 - - 2021/10/09 1400/07/17
0.7345 0.7329 0.7359 0.7345 - - 2021/10/08 1400/07/16
0.7362 0.7335 0.7369 0.7344 - - 2021/10/07 1400/07/15
0.7361 0.7331 0.7361 0.7340 0.0017 0.23% 2021/10/05 1400/07/13
0.7385 0.7370 0.7385 0.7370 0.0024 0.33% 2021/10/04 1400/07/12

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی