رئال برزیل / دلار

BRL/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.1811 -
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.1811 -

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.1811 -

واحد پولی : -

کشور : برزیل

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات رئال برزیل / دلار

در حال حاضر قیمت رئال برزیل / دلار چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر رئال برزیل / دلار 0.1811 ریال می باشد

قیمت رئال برزیل / دلار روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت رئال برزیل / دلار روز گذشته برابر با 0.1811 ریال بود

قیمت رئال برزیل / دلار نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت رئال برزیل / دلار نسبت به روز گذشته 0 ریال یافت

نرخ بازگشایی قیمت رئال برزیل / دلار در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای رئال برزیل / دلار برابر با 0.181 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای رئال برزیل / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.1816 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای رئال برزیل / دلار به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.1803 ریال

قیمت رئال برزیل / دلار نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رئال برزیل / دلار در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 22 دی 1400  با رقم 0.1808 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.16 درصدی یا 0.0003 ریال رئال برزیل / دلار نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت رئال برزیل / دلار نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رئال برزیل / دلار در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 28 آذر 1400  با رقم 0.1756 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 3.13  درصدی یا 0.0055 ریال رئال برزیل / دلار نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت رئال برزیل / دلار نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رئال برزیل / دلار در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 27 مهر 1400  با رقم 0.1791 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 1.11 درصدی یا 0.002 ریال رئال برزیل / دلار نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت رئال برزیل / دلار نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رئال برزیل / دلار در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ دوشنبه 28 تیر 1400  با رقم 0.1905 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.93 درصدی یا 0.0094 ریال رئال برزیل / دلار نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت رئال برزیل / دلار نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رئال برزیل / دلار در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 30 دی 1399  با رقم 0.187 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3.15 درصدی یا 0.0059 ریال رئال برزیل / دلار نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت رئال برزیل / دلار تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای رئال برزیل / دلار برابر است با 1,078.089 ریال که در تاریخ جمعه 1 آبان 1371  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / دلار چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به رئال برزیل / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.221361 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید رئال برزیل / دلار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  یکشنبه 28 آذر 1400 بخشی از سرمایه خود را به رئال برزیل / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 3.13 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در رئال برزیل / دلار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 27 مهر 1400 بخشی از سرمایه خود را به رئال برزیل / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 1.11 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در رئال برزیل / دلار چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  دوشنبه 28 تیر 1400 بخشی از سرمایه خود را به رئال برزیل / دلار تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  4.93 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در رئال برزیل / دلار چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 30 دی 1399 بخشی از سرمایه خود را به رئال برزیل / دلار، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3.15 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / دلار نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، کاهش 6.75  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رئال برزیل / دلار، 3.13 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / دلار نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، کاهش 7.19 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رئال برزیل / دلار، 3.13 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / دلار نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

بله، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 0.2 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رئال برزیل / دلار،  3.13 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / دلار نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 10.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رئال برزیل / دلار،  3.13 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / دلار نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 20.21 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رئال برزیل / دلار،  3.13 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / دلار نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 6.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رئال برزیل / دلار،  3.13 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / دلار نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 23.83 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رئال برزیل / دلار،  3.13 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات رئال برزیل / دلار

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی
notification

آیا مایلید از نوسانات بازار آگاه شوید؟

دریافت هشدار در نوسانات قیمت طلا، سکه، دلار، اونس، نفت، بورس و بیت کوین