رئال برزیل / دلار

BRL/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.1846 0.33
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.1846 0.33

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.1846 0.33

واحد پولی : -

کشور : برزیل

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه رئال برزیل / دلار

نمودار کندل‌استیک رئال برزیل / دلار در روز جاری

نمودار نوسانات رئال برزیل / دلار در روز جاری

مقایسه روند قیمت رئال برزیل / دلار در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه رئال برزیل / دلار

اندیکاتورهای رئال برزیل / دلار