رئال برزیل / کرون سوئد

BRL/SEK Ask
نرخ فعلی:: 1.6601 2.16
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 1.6601 2.16

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 1.6601 2.16

واحد پولی : -

کشور : برزیل

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات رئال برزیل / کرون سوئد

در حال حاضر قیمت رئال برزیل / کرون سوئد چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر رئال برزیل / کرون سوئد
1.6601 ریال
می باشد

قیمت رئال برزیل / کرون سوئد روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت رئال برزیل / کرون سوئد روز گذشته برابر با
1.6601 ریال
بود

قیمت رئال برزیل / کرون سوئد نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت رئال برزیل / کرون سوئد نسبت به روز گذشته
0 ریال
یافت

نرخ بازگشایی قیمت رئال برزیل / کرون سوئد در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای رئال برزیل / کرون سوئد برابر با 1.625 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای رئال برزیل / کرون سوئد به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.6601 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای رئال برزیل / کرون سوئد به ثبت رسید چقدر بوده است؟

1.625 ریال

قیمت رئال برزیل / کرون سوئد نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رئال برزیل / کرون سوئد در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ یکشنبه 30 آبان 1400  با رقم 1.6601 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0 درصدی یا 0 ریال رئال برزیل / کرون سوئد نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت رئال برزیل / کرون سوئد نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رئال برزیل / کرون سوئد   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 6 آبان 1400  با رقم 1.6601 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر  0  درصدی یا 0 ریال رئال برزیل / کرون سوئد نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت رئال برزیل / کرون سوئد نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رئال برزیل / کرون سوئد در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 شهریور 1400  با رقم 1.6598 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 0.01 درصدی یا 0.0003 ریال رئال برزیل / کرون سوئد نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت رئال برزیل / کرون سوئد نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رئال برزیل / کرون سوئد در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 7 خرداد 1400  با رقم 1.5808 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 5.01 درصدی یا 0.0793 ریال رئال برزیل / کرون سوئد نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت رئال برزیل / کرون سوئد نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رئال برزیل / کرون سوئد در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ شنبه 8 آذر 1399  با رقم 1.5882 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 4.52 درصدی یا 0.0719 ریال رئال برزیل / کرون سوئد نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت رئال برزیل / کرون سوئد تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای رئال برزیل / کرون سوئد برابر است با 2.5397 ریال که در تاریخ چهارشنبه 9 مرداد 1398  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / کرون سوئد چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به رئال برزیل / کرون سوئد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید رئال برزیل / کرون سوئد چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 6 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به رئال برزیل / کرون سوئد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب سرمایه شما به میزان 0 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در رئال برزیل / کرون سوئد چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 6 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به رئال برزیل / کرون سوئد، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.01 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در رئال برزیل / کرون سوئد چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 7 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به رئال برزیل / کرون سوئد تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان  5.01 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در رئال برزیل / کرون سوئد چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  شنبه 8 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به رئال برزیل / کرون سوئد، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 4.52 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / کرون سوئد نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 6.89  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رئال برزیل / کرون سوئد، 0 درصد داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / کرون سوئد نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 5.96 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رئال برزیل / کرون سوئد، 0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / کرون سوئد نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 1.95 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رئال برزیل / کرون سوئد،  0 درصد  داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / کرون سوئد نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.31 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رئال برزیل / کرون سوئد،  0 درصد  داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / کرون سوئد نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 5.22 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رئال برزیل / کرون سوئد،  0 درصد  داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / کرون سوئد نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 51.25 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رئال برزیل / کرون سوئد،  0 درصد  داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / کرون سوئد نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 7.53 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رئال برزیل / کرون سوئد،  0 درصد  داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات رئال برزیل / کرون سوئد

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی