رئال برزیل / ریال عمان

BRL/OMR Ask
نرخ فعلی:: 0.0783 1.03
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.0783 1.03
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.0783 1.03
واحد پولی : -
کشور : برزیل
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۰:۲۸:۵۴

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.0783 20:28:54 0.0001 0.13% 0.0008 1.03% 0.0007 0.90% 0.0008 -
0.0782 20:08:01 0.0001 0.13% 0.0007 0.90% 0.0006 0.77% 0.0007 -
0.0781 19:43:06 0.0001 0.13% 0.0006 0.77% 0.0005 0.64% 0.0006 -
0.078 19:21:58 0.0001 0.13% 0.0005 0.65% 0.0004 0.52% 0.0005 -
0.0781 18:42:58 0.0001 0.13% 0.0006 0.77% 0.0005 0.64% 0.0006 -
0.078 17:43:14 0.0001 0.13% 0.0005 0.65% 0.0004 0.52% 0.0005 -
0.0781 17:21:55 0.0002 0.26% 0.0006 0.77% 0.0005 0.64% 0.0006 -
0.0779 17:08:17 0.0002 0.26% 0.0004 0.52% 0.0003 0.39% 0.0004 -
0.0777 16:43:13 0.0002 0.26% 0.0002 0.26% 0.0001 0.13% 0.0002 -
0.0775 15:43:12 0.0001 0.13% - - 0.0001 0.13% - -
0.0776 14:29:00 0.0001 0.13% 0.0001 0.13% - - 0.0001 -
0.0775 12:08:18 0.0001 0.13% - - 0.0001 0.13% - -
0.0776 10:42:58 0.0001 0.13% 0.0001 0.13% - - 0.0001 -
0.0775 09:43:10 0.0001 0.13% - - 0.0001 0.13% - -
0.0776 08:43:02 0.0001 0.13% 0.0001 0.13% - - 0.0001 -
0.0775 01:21:47 0.0001 0.13% - - 0.0001 0.13% - -
0.0776 00:43:07 - - 0.0001 0.13% - - 0.0001 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی