رئال برزیل / دلار نیوزیلند

BRL/NZD Ask
نرخ فعلی:: 0.2668 0.15
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.2668 0.15
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.2668 0.15
واحد پولی : -
کشور : برزیل
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۱:۲۲:۳۴

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
0.2668 21:22:34 0.0003 0.11% 0.0004 0.15% 0.0004 0.15% 0.0031 -
0.2671 21:03:18 - - 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% 0.0028 -
0.2671 21:03:14 0.0002 0.07% 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% 0.0028 -
0.2669 20:43:27 0.0001 0.04% 0.0003 0.11% 0.0003 0.11% 0.003 -
0.2668 20:22:47 0.0002 0.07% 0.0004 0.15% 0.0004 0.15% 0.0031 -
0.267 20:04:00 - - 0.0002 0.07% 0.0002 0.07% 0.0029 -
0.267 20:04:00 0.0004 0.15% 0.0002 0.07% 0.0002 0.07% 0.0029 -
0.2674 19:43:33 0.0007 0.26% 0.0002 0.07% 0.0002 0.07% 0.0025 -
0.2667 19:03:01 - - 0.0005 0.19% 0.0005 0.19% 0.0032 -
0.2667 19:03:00 0.0005 0.19% 0.0005 0.19% 0.0005 0.19% 0.0032 -
0.2672 18:43:31 0.0011 0.41% - - - - 0.0027 -
0.2661 18:08:36 0.0013 0.49% 0.0011 0.41% 0.0011 0.41% 0.0038 -
0.2674 17:43:35 0.0003 0.11% 0.0002 0.07% 0.0002 0.07% 0.0025 -
0.2671 17:03:19 - - 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% 0.0028 -
0.2671 17:03:07 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% 0.0001 0.04% 0.0028 -
0.267 16:43:33 0.002 0.75% 0.0002 0.07% 0.0002 0.07% 0.0029 -
0.269 16:03:10 - - 0.0018 0.67% 0.0018 0.67% 0.0009 -
0.269 16:03:09 0.0004 0.15% 0.0018 0.67% 0.0018 0.67% 0.0009 -
0.2694 15:43:29 0.0008 0.30% 0.0022 0.82% 0.0022 0.82% 0.0005 -
0.2686 15:02:59 - - 0.0014 0.52% 0.0014 0.52% 0.0013 -
0.2686 15:02:59 0.0001 0.04% 0.0014 0.52% 0.0014 0.52% 0.0013 -
0.2685 14:43:29 0.0002 0.07% 0.0013 0.49% 0.0013 0.49% 0.0014 -
0.2683 14:22:37 0.0001 0.04% 0.0011 0.41% 0.0011 0.41% 0.0016 -
0.2684 14:08:29 0.0004 0.15% 0.0012 0.45% 0.0012 0.45% 0.0015 -
0.268 13:43:32 0.0002 0.07% 0.0008 0.30% 0.0008 0.30% 0.0019 -
0.2682 13:02:44 0.0002 0.07% 0.001 0.37% 0.001 0.37% 0.0017 -
0.2684 12:29:22 0.0004 0.15% 0.0012 0.45% 0.0012 0.45% 0.0015 -
0.2688 12:08:48 0.0002 0.07% 0.0016 0.60% 0.0016 0.60% 0.0011 -
0.269 11:43:36 0.0003 0.11% 0.0018 0.67% 0.0018 0.67% 0.0009 -
0.2693 11:22:36 0.0001 0.04% 0.0021 0.79% 0.0021 0.79% 0.0006 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی