رئال برزیل / دلار نیوزیلند

BRL/NZD Ask
نرخ فعلی:: 0.2692 0.3
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.2692 0.3
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.2692 0.3
واحد پولی : -
کشور : برزیل
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
AUD/BWP Ask 8.0996 ۱۶:۲۹:۰۰ 0.0035 0.04% 8.121 8.0917 8.105 0.0996 8.0961 8.2727
AZN/TRY Ask 5.007 ۱۶:۲۹:۰۰ 0.0205 0.41% 5.007 4.9825 4.9873 0.007 5.0114 5.0327
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - -
CAD/BWP Ask 8.7605 ۱۶:۲۹:۰۱ 0.02 0.23% 8.7835 8.7432 8.7509 0.2395 8.7405 9.0266
CNY/DZD Ask 21.029 ۱۵:۴۳:۲۷ 0.144 0.68% 21.169 21.028 21.169 0.029 21.211 21.211
DOG/EUSD Ask 0.2789 ۸ شهریور - - 0.29 0.2718 0 - - 0.331
HOT/USD Ask 0.0107 ۸ شهریور - - 0.0112 0.0106 0 - - 0.0117
HRK/TRY Ask 133.0617 ۱۶:۲۹:۱۱ 0.1843 0.14% 133.5355 132.7364 133.4176 1.0617 133.8341 134.1109
INR/KZT Ask 5.7944 ۱۶:۲۹:۱۲ 0.0127 0.22% 5.8099 5.7889 5.8091 0.2056 5.8071 5.8504
INR/RON Ask 0.0572 ۱۶:۲۹:۱۲ 0.0001 0.18% 0.0573 0.057 0.057 - 0.0571 0.0573
LIN/KUSD Ask 25.1259 ۸ شهریور - - 25.993 24.356 0 1.8741 - 28.7955
LUN/AUSD Ask 35.3425 ۸ شهریور - - 35.6883 32.2838 0 6.3425 - 35.3425
NGN/XOF Ask 1.3687 ۱۵:۰۸:۳۵ 0.0011 0.08% 1.3705 1.3664 1.3668 0.3687 1.3676 1.374
PLN/BGN Ask 4.2764 ۱۶:۲۹:۰۰ 0.0103 0.24% 4.2917 4.2727 4.2876 0.2764 4.3027 4.3464
RON/HUF Ask 70.7022 ۱۶:۲۹:۱۱ 0.0446 0.06% 70.7022 70.5151 70.6282 0.2978 70.9245 71.5128
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی