رئال برزیل / کرون نروژ

BRL/NOK Ask
نرخ فعلی:: 1.521 0.36
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.521 0.36
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.521 0.36
واحد پولی : -
کشور : برزیل
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه رئال برزیل / کرون نروژ

۱۱:۴۳:۵۰
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
1.5440 1.5215 1.5531 1.5258 0.0187 1.23% 2021/10/18 1400/07/26
1.5463 1.5445 1.5463 1.5445 0.0116 0.76% 2021/10/16 1400/07/24
1.5403 1.5269 1.5435 1.5329 0.0114 0.74% 2021/10/15 1400/07/23
1.5472 1.5291 1.5477 1.5418 0.0051 0.33% 2021/10/13 1400/07/21
1.55 1.5407 1.5542 1.5469 0.0045 0.29% 2021/10/12 1400/07/20
1.5561 1.5451 1.5581 1.5514 0.0008 0.05% 2021/10/11 1400/07/19
1.5489 1.5488 1.5522 1.5522 - - 2021/10/09 1400/07/17
1.5572 1.5474 1.5592 1.5492 - - 2021/10/08 1400/07/16
1.5647 1.5507 1.5695 1.5563 - - 2021/10/07 1400/07/15
1.6081 1.5718 1.6115 1.5728 0.0161 1.03% 2021/10/05 1400/07/13
1.6152 1.6098 1.6152 1.6098 0.0357 2.27% 2021/10/04 1400/07/12
1.6071 1.6071 1.6110 1.6110 0.0027 0.17% 2021/10/02 1400/07/10
1.6034 1.5898 1.6136 1.6083 0.0017 0.11% 2021/10/01 1400/07/9
1.6174 1.5990 1.6316 1.6066 0.0114 0.71% 2021/09/30 1400/07/8
1.5945 1.5925 1.6197 1.6180 0.0221 1.38% 2021/09/29 1400/07/7
1.5968 1.5923 1.6046 1.5957 0.0003 0.02% 2021/09/28 1400/07/6

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی