رئال برزیل / رینگیت مالزی

BRL/MYR Ask
نرخ فعلی:: 0.7476 0.04
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 0.7476 0.04

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 0.7476 0.04

واحد پولی : -

کشور : برزیل

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات رئال برزیل / رینگیت مالزی

در حال حاضر قیمت رئال برزیل / رینگیت مالزی چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر رئال برزیل / رینگیت مالزی
0.7476 ریال
می باشد

قیمت رئال برزیل / رینگیت مالزی روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت رئال برزیل / رینگیت مالزی روز گذشته برابر با
0.747 ریال
بود

قیمت رئال برزیل / رینگیت مالزی نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت رئال برزیل / رینگیت مالزی نسبت به روز گذشته
0.0006 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت رئال برزیل / رینگیت مالزی در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای رئال برزیل / رینگیت مالزی برابر با 0.7476 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای رئال برزیل / رینگیت مالزی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.7483 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای رئال برزیل / رینگیت مالزی به ثبت رسید چقدر بوده است؟

0.7476 ریال

قیمت رئال برزیل / رینگیت مالزی نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رئال برزیل / رینگیت مالزی در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 4 آذر 1400  با رقم 0.7599 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 1.61 درصدی یا 0.0123 ریال رئال برزیل / رینگیت مالزی نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت رئال برزیل / رینگیت مالزی نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رئال برزیل / رینگیت مالزی   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 آبان 1400  با رقم 0.7308 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر افزایش 2.29  درصدی یا 0.0168 ریال رئال برزیل / رینگیت مالزی نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت رئال برزیل / رینگیت مالزی نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رئال برزیل / رینگیت مالزی در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 11 شهریور 1400  با رقم 0.8028 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.87 درصدی یا 0.0552 ریال رئال برزیل / رینگیت مالزی نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت رئال برزیل / رینگیت مالزی نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رئال برزیل / رینگیت مالزی در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ سه شنبه 11 خرداد 1400  با رقم 0.8006 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.62 درصدی یا 0.053 ریال رئال برزیل / رینگیت مالزی نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت رئال برزیل / رینگیت مالزی نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رئال برزیل / رینگیت مالزی در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ چهارشنبه 12 آذر 1399  با رقم 0.7793 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.06 درصدی یا 0.0317 ریال رئال برزیل / رینگیت مالزی نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت رئال برزیل / رینگیت مالزی تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای رئال برزیل / رینگیت مالزی برابر است با 1.1239 ریال که در تاریخ چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / رینگیت مالزی چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به رئال برزیل / رینگیت مالزی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 1.255783 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید رئال برزیل / رینگیت مالزی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به رئال برزیل / رینگیت مالزی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 2.29 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در رئال برزیل / رینگیت مالزی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 11 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به رئال برزیل / رینگیت مالزی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 6.87 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در رئال برزیل / رینگیت مالزی چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  سه شنبه 11 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به رئال برزیل / رینگیت مالزی تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  6.62 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در رئال برزیل / رینگیت مالزی چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  چهارشنبه 12 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به رئال برزیل / رینگیت مالزی، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.06 درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / رینگیت مالزی نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.06  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رئال برزیل / رینگیت مالزی، 2.29 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / رینگیت مالزی نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.67 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رئال برزیل / رینگیت مالزی، 2.29 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / رینگیت مالزی نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،افزایش 4.73 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رئال برزیل / رینگیت مالزی،  2.29 درصد افزایش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / رینگیت مالزی نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 6.02 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رئال برزیل / رینگیت مالزی،  2.29 درصد افزایش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / رینگیت مالزی نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، افزایش 7.74 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رئال برزیل / رینگیت مالزی،  2.29 درصد افزایش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / رینگیت مالزی نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 34.41 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رئال برزیل / رینگیت مالزی،  2.29 درصد افزایش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / رینگیت مالزی نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، افزایش 3.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رئال برزیل / رینگیت مالزی،  2.29 درصد افزایش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات رئال برزیل / رینگیت مالزی

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی