رئال برزیل / دلار جامائیکا

BRL/JMD Ask
نرخ فعلی:: 27.78 0.22
بازار مبادلات ارزی / تقاضا

نرخ فعلی: : 27.78 0.22

واحد حجمی :

نرخ فعلی: : 27.78 0.22

واحد پولی : -

کشور : برزیل

شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا

واحد حجمی :

نوع بازار : بازار جهانی

گزارشات رئال برزیل / دلار جامائیکا

در حال حاضر قیمت رئال برزیل / دلار جامائیکا چقدر می باشد؟

در حال حاضر قیمت هر رئال برزیل / دلار جامائیکا
27.78 ریال
می باشد

قیمت رئال برزیل / دلار جامائیکا روز گذشته (دیروز) چند بود؟

قیمت رئال برزیل / دلار جامائیکا روز گذشته برابر با
27.75 ریال
بود

قیمت رئال برزیل / دلار جامائیکا نسبت به دیروز کاهش یا افزایش یافته است؟ چه مقدار؟

قیمت رئال برزیل / دلار جامائیکا نسبت به روز گذشته
0.03 ریال افزایش
یافت

نرخ بازگشایی قیمت رئال برزیل / دلار جامائیکا در روز جاری چقدر بوده است؟

نرخ بازگشایی به نخستین نرخ ثبت شده در بازارها در معاملات روز جاری گفته می شود که امروز، این نرخ برای رئال برزیل / دلار جامائیکا برابر با 27.84 بوده است.

بالاترین قیمتی که در بازار امروز برای رئال برزیل / دلار جامائیکا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

27.84 ریال

پایین‌ترین قیمتی که در بازار امروز برای رئال برزیل / دلار جامائیکا به ثبت رسید چقدر بوده است؟

27.53 ریال

قیمت رئال برزیل / دلار جامائیکا نسبت به هفته گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رئال برزیل / دلار جامائیکا در روزهای مشابه هفته گذشته یعنی در تاریخ شنبه 6 آذر 1400  با رقم 27.97 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.67 درصدی یا 0.19 ریال رئال برزیل / دلار جامائیکا نسبت به هفته گذشته می باشد.

قیمت رئال برزیل / دلار جامائیکا نسبت به ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رئال برزیل / دلار جامائیکا   در روزهای مشابه ماه گذشته یعنی در تاریخ پنجشنبه 13 آبان 1400  با رقم 27.82 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 0.14  درصدی یا 0.04 ریال رئال برزیل / دلار جامائیکا نسبت به ماه گذشته می باشد

قیمت رئال برزیل / دلار جامائیکا نسبت به 3 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رئال برزیل / دلار جامائیکا در روزهای مشابه سه ماه گذشته یعنی در تاریخ شنبه 13 شهریور 1400  با رقم 29.19 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 4.83 درصدی یا 1.41 ریال رئال برزیل / دلار جامائیکا نسبت به سه ماه گذشته می باشد.

قیمت رئال برزیل / دلار جامائیکا نسبت به 6 ماه گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رئال برزیل / دلار جامائیکا در روزهای مشابه شش ماه گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 خرداد 1400  با رقم 29.78 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 6.71 درصدی یا 2 ریال رئال برزیل / دلار جامائیکا نسبت به شش ماه گذشته می باشد

قیمت رئال برزیل / دلار جامائیکا نسبت به سال گذشته چقدر تغییر کرده است؟

هر رئال برزیل / دلار جامائیکا در روزهای مشابه سال گذشته یعنی در تاریخ جمعه 14 آذر 1399  با رقم 28.64 ریال داد و ستد شده بود که مقایسه قیمت روز جاری با آن، بیانگر کاهش 3. درصدی یا 0.86 ریال رئال برزیل / دلار جامائیکا نسبت به سال گذشته می باشد

بالاترین قیمت رئال برزیل / دلار جامائیکا تاکنون چقدر و در چه تاریخی بوده است؟

سقف قیمت به ثبت رسیده برای رئال برزیل / دلار جامائیکا برابر است با 36.69 ریال که در تاریخ جمعه 12 مرداد 1397  رقم خورده است.

سود روزانه سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / دلار جامائیکا چقدر برآورد می‌شود؟

در صورتی که دیروز بخشی از سرمایه خود را به رئال برزیل / دلار جامائیکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب افزایش سرمایه شما به میزان 0.216685 درصد می گردید.

سود یک ماهه خرید رئال برزیل / دلار جامائیکا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک ماه پیش یعنی در تاریخ  پنجشنبه 13 آبان 1400 بخشی از سرمایه خود را به رئال برزیل / دلار جامائیکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 0.14 درصد می گردید.

سود سه ماهه سرمایه گذاری در رئال برزیل / دلار جامائیکا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که سه ماه پیش یعنی در تاریخ  شنبه 13 شهریور 1400 بخشی از سرمایه خود را به رئال برزیل / دلار جامائیکا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 4.83 درصد می گردید.

سود شش ماهه سرمایه گذاری در رئال برزیل / دلار جامائیکا چقدر برآورد می شود؟

در صورتی که شش ماه پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 خرداد 1400 بخشی از سرمایه خود را به رئال برزیل / دلار جامائیکا تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان  6.71 درصد می گردید.

سود سالانه سرمایه گذاری در رئال برزیل / دلار جامائیکا چقدر بوده است؟

در صورتی که یک سال پیش یعنی در تاریخ  جمعه 14 آذر 1399 بخشی از سرمایه خود را به رئال برزیل / دلار جامائیکا، تبدیل کرده بودید این اقدام موجب کاهش سرمایه شما به میزان 3. درصد می گردید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / دلار جامائیکا نسبت به طلا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت طلا، افزایش 7.72  درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رئال برزیل / دلار جامائیکا، 0.14 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / دلار جامائیکا نسبت به سکه سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سکه، افزایش 6.8 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رئال برزیل / دلار جامائیکا، 0.14 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / دلار جامائیکا نسبت به دلار سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت  دلار،کاهش 1.18 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رئال برزیل / دلار جامائیکا،  0.14 درصد کاهش داشته است.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / دلار جامائیکا نسبت به بیت‌کوین سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت بیت کوین، کاهش 12.98 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رئال برزیل / دلار جامائیکا،  0.14 درصد کاهش داشته است.

توضیح: بیت‌کوین یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل بیت‌کوین مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / دلار جامائیکا نسبت به اتریوم سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت اتریوم، کاهش 6.46 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رئال برزیل / دلار جامائیکا،  0.14 درصد کاهش داشته است.

توضیح: اتریوم یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل اتریوم مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / دلار جامائیکا نسبت به شیبا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت شیبا، کاهش 25.66 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رئال برزیل / دلار جامائیکا،  0.14 درصد کاهش داشته است.

توضیح: شیبا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل شیبا مشاهده نمایید.

آیا در یک ماهه اخیر، سرمایه‌گذاری در رئال برزیل / دلار جامائیکا نسبت به سولانا سودمندتر بوده یا خیر؟

خیر، چرا که در بازه زمانی یک ماهه، قیمت سولانا، کاهش 11.16 درصدی را تجربه کرده در حالیکه قیمت رئال برزیل / دلار جامائیکا،  0.14 درصد کاهش داشته است.

توضیح: سولانا یک ارز دیجیتال است که می توانید قیمت، نمودار، آرشیو و سایر داده‌ها و اطلاعات آن را از پروفایل سولانا مشاهده نمایید.

نظرات رئال برزیل / دلار جامائیکا

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی