رئال برزیل / پوند مصر

BRL/EGP Ask
نرخ فعلی:: 2.7967 0.65
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 2.7967 0.65
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 2.7967 0.65
واحد پولی : -
کشور : برزیل
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۲۳:۰۱:۴۵

خصیصه مقادیر
نرخ فعلی 2.7967
بالاترین قیمت روز 2.8291
پایین ترین قیمت روز 2.7953
بیشترین مقدار نوسان روز 0.01
درصد بیشترین نوسان روز 0.32%
نرخ بازگشایی بازار 2.8149
زمان ثبت آخرین نرخ ۲۳:۰۱:۴۵
نرخ روز گذشته 2.8149
درصد تغییر نسبت به روز گذشته 0.65%
میزان تغییر نسبت به روز گذشته 0.0182
مشاهده لیست شاخص در روز جاری

مقدار سرمایه دلخواه

مبلغ سرمایه خود را وارد نمایید تا نتیجه مقایسه آن با سایر بازار ها در مقادیر فعلی جایگزین شود

طلا
14,544,770 ریال
سکه
14,860,852 ریال
دلار
13,287,974 ریال
یورو
14,002,557 ریال

نمودار روز جاری

عملکرد

یک هفته 0.0737 2.5676% 1399/07/03
یک ماه 0.1575 5.3314% 1399/06/11
شش ماه 0.2135 7.0926% 1399/01/13
یک سال 1.6226 36.7162% 1397/05/31
سه سال - - -
مشاهده لیست کامل عملکرد

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 2.81
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 2.84
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 2.89
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 2.89
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 2.92
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 3.00
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 3.10

‌میانگین متحرک (MA)

اندیکاتور بازه زمانی مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 2.82
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 2.85
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 2.91
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 2.93
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 2.92
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 3.00
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 3.07

‌حمایت و مقاومت

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 2.75 2.77 2.75 2.76 -
حمایت 2 (S2) 2.77 2.78 2.75 2.77 -
حمایت 1 (S1) 2.78 2.79 2.76 2.79 2.77
نقطه پیوت (PP) 2.80 2.80 2.80 2.81 2.80
مقاومت 1 (R1) 2.81 2.81 2.83 2.83 2.81
مقاومت 2 (R2) 2.84 2.82 2.83 2.84 -
مقاومت 3 (R3) 2.85 2.84 2.83 2.86 -

نمودار تحولات شاخص در روز جاری

نمودار تحولات پیشینه شاخص

تاریخچه

تاریخ بازگشایی کمترین بیشترین پایانی درصد تغییر میزان تغییر
1399/07/9 2.7988 2.7924 2.8171 2.8128 0.36% 0.01
1399/07/8 2.8090 2.7873 2.8141 2.8028 0.07% 0.0019
1399/07/7 2.8404 2.7899 2.8623 2.8047 1.28% 0.0358
1399/07/5 2.8423 2.8405 2.8453 2.8405 0.07% 0.0021
1399/07/4 2.8714 2.8332 2.8714 2.8426 0.98% 0.0278
1399/07/3 2.8262 2.8207 2.8704 2.8704 1.57% 0.0443
1399/07/2 2.8838 2.8251 2.8897 2.8261 2.13% 0.0603
1399/07/1 2.9244 2.8780 2.9322 2.8864 1.29% 0.0371
1399/06/31 2.9269 2.8830 2.9315 2.9235 0.24% 0.0069
1399/06/29 2.9428 2.93 2.9434 2.9304 0.66% 0.0193
1399/06/28 3.0180 2.9491 3.0218 2.9497 2.15% 0.0635
1399/06/27 3.0218 2.9819 3.0218 3.0132 0.31% 0.0093
1399/06/26 2.9911 2.9823 3.0263 3.0225 1.10% 0.033
1399/06/25 2.9959 2.9849 3.0184 2.9895 0.34% 0.0101
1399/06/24 2.9610 2.9559 3.0059 2.9996 0.89% 0.0265
1399/06/22 2.9651 2.9608 2.9731 2.9731 0.35% 0.0104
1399/06/21 2.9777 2.9597 2.9996 2.9627 0.60% 0.0178
1399/06/20 2.9960 2.9626 2.9979 2.9805 0.50% 0.015
1399/06/19 2.9568 2.9401 2.9955 2.9955 1.29% 0.0381
1399/06/18 2.9888 2.9358 2.9907 2.9574 1.13% 0.0333
1399/06/17 2.9759 2.9751 2.9945 2.9907 - 0.0001
1399/06/15 2.9881 2.9836 2.9908 2.9908 0.01% 0.0003
1399/06/14 3.0022 2.9809 3.0138 2.9905 0.44% 0.0131
1399/06/13 2.9667 2.9567 3.0036 3.0036 1.35% 0.0401
1399/06/12 2.9568 2.9197 2.9679 2.9635 1.35% 0.0401
مشاهده لیست کامل تاریخچه

شاخص در روز جاری

قیمت زمان مقدار تغییر درصد تغییر مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
2.7967 23:01:45 - - 0.0182 0.65%
2.7967 23:01:43 0.0031 0.11% 0.0182 0.65%
2.7998 22:50:00 0.0006 0.02% 0.0151 0.54%
2.7992 22:28:55 0.0026 0.09% 0.0157 0.56%
2.8018 22:15:00 0.0023 0.08% 0.0131 0.47%
2.7995 22:01:47 - - 0.0154 0.55%
2.7995 22:01:45 0.002 0.07% 0.0154 0.55%
2.7975 21:49:58 0.0005 0.02% 0.0174 0.62%
2.797 21:28:59 0.0009 0.03% 0.0179 0.64%
2.7979 21:22:08 0.0011 0.04% 0.017 0.61%
2.799 21:14:59 0.0027 0.10% 0.0159 0.57%
2.8017 21:01:41 - - 0.0132 0.47%
2.8017 21:01:41 0.0027 0.10% 0.0132 0.47%
2.799 20:50:14 0.0025 0.09% 0.0159 0.57%
2.8015 20:29:08 0.0022 0.08% 0.0134 0.48%
2.7993 20:14:57 0.0026 0.09% 0.0156 0.56%
2.7967 20:02:07 - - 0.0182 0.65%
2.7967 20:02:04 0.0001 - 0.0182 0.65%
2.7968 19:50:08 0.0015 0.05% 0.0181 0.65%
2.7953 19:29:01 0.0035 0.13% 0.0196 0.70%
2.7988 19:15:02 0.001 0.04% 0.0161 0.58%
2.7978 19:01:45 - - 0.0171 0.61%
2.7978 19:01:43 0.0024 0.09% 0.0171 0.61%
2.8002 18:50:14 0.0007 0.02% 0.0147 0.52%
2.8009 18:15:07 0.0014 0.05% 0.014 0.50%
مشاهده لیست کامل شاخص در روز جاری

نظرات

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی