رئال برزیل / کرون دانمارک

BRL/DKK Ask
نرخ فعلی:: 1.2317 0.32
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.2317 0.32
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.2317 0.32
واحد پولی : -
کشور : برزیل
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

شاخص در روز جاری ۰۱:۴۴:۵۷

تغییر نسبت به :
قیمت زمان مقدار تغییر نسبت به
نرخ قبلی
درصد تغییر نسبت به
نرخ قبلی
مقدار تغییر نسبت به
نرخ روز گذشته
درصد تغییر نسبت
نرخ روز گذشته
مقدار تغییر نسبت به
نرخ بازگشایی
درصد تغییر نسبت
نرخ بازگشایی
مقدار تغییر نسبت به
بالاترین نرخ هفته
مقدار تغییر نسبت به
میانگین نرخ هفته
1.2317 01:44:57 0.0039 0.32% 0.004 0.32% 0.004 0.32% 0.0098 0.2317
1.2278 01:23:23 0.0035 0.29% 0.0079 0.64% 0.0079 0.64% 0.0137 0.2278
1.2313 01:04:53 - - 0.0044 0.36% 0.0044 0.36% 0.0102 0.2313
1.2313 01:04:51 0.0043 0.35% 0.0044 0.36% 0.0044 0.36% 0.0102 0.2313
1.2356 00:44:49 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0001 0.01% 0.0059 0.2356
1.2357 00:38:59 - - - - - - 0.0058 0.2357
1.2357 00:38:58 - - - - - - 0.0058 0.2357
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی