رئال برزیل / کرون دانمارک

BRL/DKK Ask
نرخ فعلی:: 1.2185 0.01
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.2185 0.01
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.2185 0.01
واحد پولی : -
کشور : برزیل
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۱۹:۲۱:۵۸

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
رئال برزیل / کرون دانمارک 0.0018 0.0072 0.0430 0.1016 0.0075 0.5026

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.2185
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 21.85%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 0.2185
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 21.85%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 0.2185
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 21.85%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 1
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.2185
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 21.85%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی