رئال برزیل / کرون دانمارک

BRL/DKK Ask
نرخ فعلی:: 1.2024 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 1.2024 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 1.2024 0
واحد پولی : -
کشور : برزیل
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - 2,550,040
CNY/DZD Ask 20.894 ۹ مرداد - - 20.896 20.894 0 0.106 20.905 20.965
DOG/EUSD Ask 0.2091 ۰۳:۰۲:۱۲ 0.0011 0.53% 0.2098 0.2066 0.2075 - 0.2268 0.2471
HOT/USD Ask 0.0063 ۹ مرداد - - 0.0064 0.0062 0 - 0.0066 0.0066
HRK/TRY Ask 134.0351 ۹ مرداد - - 134.0351 133.5068 0 1.9649 135.0685 138.101
LIN/KUSD Ask 23.0958 ۰۳:۰۲:۱۲ 1.4689 6.79% 23.2558 21.6109 21.6893 5.0958 21.6269 21.6269
LUN/AUSD Ask 10.864 ۰۳:۰۲:۱۲ 0.2337 2.20% 10.9549 10.6303 10.9549 3.864 10.7296 10.7296
PLN/BGN Ask 4.2864 ۹ مرداد - - 4.2864 4.2811 0 0.2864 4.2864 4.3134
RON/HUF Ask 72.9783 ۹ مرداد - - 73.0555 72.9783 0 0.0217 73.6338 73.6338
SAR/ETB Ask 11.8602 ۸ مرداد - - 11.8621 11.8573 0 0.1398 11.8602 11.8602
USD/BRL PTAX Ask 5.1216 ۸ مرداد - - 5.1216 5.0682 0 0.1216 5.1863 5.2516
USD/ZWL Ask 87.781 ۶ مرداد - - 87.781 87.781 0 0.219 87.781 87.781
ZWL/ZAR Ask 0.1747 ۹ مرداد - - 0.1755 0.1747 0 - 0.1773 0.1773
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.009 ۸ مرداد - - 0.009 0.009 0 - 0.009 0.0092
افغانی افغانستان / دلار 0.0126 ۶ مرداد - - 0.0126 0.0125 0 - 0.0126 0.0127
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی