میدان براس ریور

Brass River
نرخ فعلی:: 82.87 2
نفت نیجریه
نرخ فعلی: : 82.87 2
واحد حجمی : بشکه
نرخ فعلی: : 82.87 2
واحد پولی : دلار
کشور : نیجریه
شاخه : نفت نیجریه
واحد حجمی : بشکه
نوع بازار : بازار جهانی

‌میانگین متحرک (EMA) میدان براس ریور

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک نمایی (EMA) 5 روز 84.49
میانگین متحرک نمایی (EMA) 10 روز 84.24
میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روز 83.03
میانگین متحرک نمایی (EMA) 30 روز 81.50
میانگین متحرک نمایی (EMA) 50 روز 78.02
میانگین متحرک نمایی (EMA) 100 روز 73.89
میانگین متحرک نمایی (EMA) 200 روز 64.32

‌میانگین متحرک (SMA) میدان براس ریور

اندیکاتور دوره زمانی اعمال شده مقدار
میانگین متحرک ساده (SMA) 5 روز 84.36
میانگین متحرک ساده (SMA) 10 روز 84.27
میانگین متحرک ساده (SMA) 20 روز 83.04
میانگین متحرک ساده (SMA) 30 روز 80.82
میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روز 76.71
میانگین متحرک ساده (SMA) 100 روز 71.94
میانگین متحرک ساده (SMA) 200 روز 60.77

سطوح ‌حمایت و مقاومت میدان براس ریور

سطوح کلاسیک (Classic) فیبوناچی (Fibonacci) کاماریلا (Camarilla) وودی (Woodie) دی مارک (DM)
حمایت 3 (S3) 82.87 82.87 82.87 82.87 -
حمایت 2 (S2) 82.87 82.87 82.87 82.87 -
حمایت 1 (S1) 82.87 82.87 82.87 82.87 82.87
نقطه پیوت (PP) 82.87 82.87 82.87 82.87 82.87
مقاومت 1 (R1) 82.87 82.87 82.87 82.87 82.87
مقاومت 2 (R2) 82.87 82.87 82.87 82.87 -
مقاومت 3 (R3) 82.87 82.87 82.87 82.87 -
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی