میدان براس ریور

Brass River
نرخ فعلی:: 84.28 -
نفت نیجریه
نرخ فعلی: : 84.28 -
واحد حجمی : بشکه
نرخ فعلی: : 84.28 -
واحد پولی : دلار
کشور : نیجریه
شاخه : نفت نیجریه
واحد حجمی : بشکه
نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه میدان براس ریور

نمودار کندل‌استیک میدان براس ریور در روز جاری

نمودار نوسانات میدان براس ریور در روز جاری

مقایسه روند قیمت میدان براس ریور در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه میدان براس ریور

اندیکاتورهای میدان براس ریور

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی