داو جونز (جهانی)

Global Dow
نرخ فعلی:: 4,087.3 0.03
نرخ‌های پایه
نرخ فعلی: : 4,087.3 0.03
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 4,087.3 0.03
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : نرخ‌های پایه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی