داو جونز (جهانی)

Global Dow
نرخ فعلی:: 4,109.48 0.17
نرخ‌های پایه
نرخ فعلی: : 4,109.48 0.17
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 4,109.48 0.17
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : نرخ‌های پایه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد داو جونز (جهانی)

۲۰:۲۲:۰۷
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
داو جونز (جهانی) 6.93 29.1000 93.36 205.56 1,040.08 1,239.88

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 4,076 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 33.48 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.82%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 4,032 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 77.48 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.92%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,030 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 79.48 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.97%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 4,021 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 88.48 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 2.2%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی