داو جونز (جهانی)

Global Dow
نرخ فعلی:: 4,102.43 0.08
نرخ‌های پایه
نرخ فعلی: : 4,102.43 0.08
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 4,102.43 0.08
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : نرخ‌های پایه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

تاریخچه داو جونز (جهانی)

۰۶:۴۵:۰۵
بازگشایی؟ کمترین؟ بیشترین؟ پایانی؟ میزان تغییر درصد تغییر تاریخ / میلادی تاریخ / شمسی
4,079.91 4,079.76 4,100.54 4,099.07 18.69 0.46% 2021/10/19 1400/07/27
4,089.57 4,067.26 4,091.44 4,080.38 10.4 0.25% 2021/10/18 1400/07/26
4,090.78 4,090.78 4,090.78 4,090.78 1.3 0.03% 2021/10/16 1400/07/24
4,054.04 4,052.91 4,094.06 4,089.48 36.71 0.91% 2021/10/15 1400/07/23
4,012.88 3,988.04 4,017.92 4,014.66 3.4 0.08% 2021/10/13 1400/07/21
4,022.41 4,007.29 4,025.59 4,011.26 10.97 0.27% 2021/10/12 1400/07/20
4,026.23 4,021.82 4,052.86 4,022.23 6.04 0.15% 2021/10/11 1400/07/19
4,026.97 4,026.58 4,028.27 4,028.27 - - 2021/10/09 1400/07/17
4,015.50 4,015.42 4,038.14 4,026.81 - - 2021/10/08 1400/07/16
3,978.55 3,976.52 4,035.73 4,015.54 - - 2021/10/07 1400/07/15
3,952.10 3,950.84 4,005.86 3,993.41 40.1 1.01% 2021/10/05 1400/07/13
3,976.30 3,954.34 3,995.88 3,961.93 14.44 0.36% 2021/10/04 1400/07/12
3,973.98 3,973.27 3,973.98 3,973.27 0.87 0.02% 2021/10/02 1400/07/10
3,958.57 3,927.05 3,982.94 3,974.14 15.59 0.39% 2021/10/01 1400/07/9
3,989.37 3,958.07 3,996.08 3,958.55 30.91 0.78% 2021/09/30 1400/07/8
3,998.25 3,982.35 4,002.99 3,989.46 8.81 0.22% 2021/09/29 1400/07/7
4,043.32 3,993.60 4,047.66 3,998.22 0.05 - 2021/09/28 1400/07/6

مبدل واحد‌ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی