داو جونز (جهانی)

Global Dow
نرخ فعلی:: 4,111.9 0.23
نرخ‌های پایه
نرخ فعلی: : 4,111.9 0.23
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 4,111.9 0.23
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : نرخ‌های پایه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمودار جامع تحولات سالانه داو جونز (جهانی)

نمودار کندل‌استیک داو جونز (جهانی) در روز جاری

نمودار نوسانات داو جونز (جهانی) در روز جاری

مقایسه روند قیمت داو جونز (جهانی) در روز جاری با روز گذشته

نمودار کندل استیک سالانه داو جونز (جهانی)

اندیکاتورهای داو جونز (جهانی)

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی