داو جونز (آسیا)

Asia Dow
نرخ فعلی:: 3,891.33 0.04
نرخ‌های پایه
نرخ فعلی: : 3,891.33 0.04
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3,891.33 0.04
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : نرخ‌های پایه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۰۵:۰۸:۰۴

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
داو جونز (آسیا) 1.51 164.86 158.32 266.52 982.32 292.03

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,956 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 64.67 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 1.66%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,985 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 93.67 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 2.41%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 4,040 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 148.67 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 3.82%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,932 دلار
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 40.67 دلار
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 1.05%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی