داو جونز (آسیا)

Asia Dow
نرخ فعلی:: 3,943.28 0.45
نرخ‌های پایه
نرخ فعلی: : 3,943.28 0.45
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 3,943.28 0.45
واحد پولی : دلار
کشور : ایالات متحده آمریکا
شاخه : نرخ‌های پایه
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد داو جونز (آسیا)

۱۸:۱۵:۰۶
نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
داو جونز (آسیا) 17.58 9.4000 10.99 96.06 587.33 844.09

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 3,905 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 38.28 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 0.98%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 3,871 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 72.28 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.87%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 3,897 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 46.28 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 1.19%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 3,934 دلار

اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 9.28 دلار

درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 0.24%

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی