Boost Levdax 3X Daily

Boost Levdax 3X Daily
نرخ فعلی:: 116.7 0
صندوق های معاملاتی ایتالیا
نرخ فعلی: : 116.7 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 116.7 0
واحد پولی : -
کشور : ایتالیا
شاخه : صندوق های معاملاتی ایتالیا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

عملکرد ۷ آبان

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Boost Levdax 3X Daily - 34.56 45.40 0.6000 115.79 -

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱۵ روزه: 149
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 32.3
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 27.68%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۱ ماهه: 157
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 40.3
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 34.53%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۳ ماهه: 164
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 47.3
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 40.53%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شاخص در بازه ۶ ماهه: 153
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 36.3
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 31.11%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی