شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

Bolsa G

Bolsa G
نرخ فعلی 1,768,817 1.99
شاخص های بورس / آرژانتین
نرخ فعلی: 1,768,817 1.99
واحد حجمی:
نرخ فعلی: 1,768,817 1.99
واحد پولی: -
کشور : آرژانتین
شاخه: شاخص های بورس / آرژانتین
واحد حجمی:
نوع بازار: بازار جهانی

عملکرد ۲۱:۰۱:۴۳

نام روز یک هفته یک ماه شش ماه یک سال سه سال
Bolsa G 26,976 126,684 124,764 2,322 23,294 808,167.19

نمودار عملکرد ۱۵ روزه شاخص

میانگین 15 روزه شاخص: 1,694,244
اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 74,573
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱۵ روزه: 4.4%

نمودار عملکرد ۱ ماهه شاخص

میانگین یک ماهه شاخص: 1,746,864
اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 21,953
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۱ ماهه: 1.26%

نمودار عملکرد ۳ ماهه شاخص

میانگین سه ماهه شاخص: 1,582,733
اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 186,084
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۳ ماهه: 11.76%

نمودار عملکرد ۶ ماهه شاخص

میانگین شش ماهه شاخص: 1,547,164
اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 221,653
درصد اختلاف روز جاری با میانگین ۶ ماهه: 14.33%
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی