دلار برونئی / دلار

BND/USD Ask
نرخ فعلی:: 0.7385 0
بازار مبادلات ارزی / تقاضا
نرخ فعلی: : 0.7385 0
واحد حجمی :
نرخ فعلی: : 0.7385 0
واحد پولی : -
کشور : برونئی
شاخه : بازار مبادلات ارزی / تقاضا
واحد حجمی :
نوع بازار : بازار جهانی

نمادهای هم گروه

نماد قیمت لحظه ای زمان میزان تغییرات درصد تغییرات بیشترین کمترین بازگشایی میزان نوسان نسبت به
میانگین ماهانه
میزان نوسان نسبت به
سقف هفتگی
میزان نوسان نسبت به
سقف ماهانه
BTC/INR Ask 2,550,040 ۱۰ تیر - - 2,550,040 2,550,040 0 - - -
CNY/DZD Ask 20.894 ۰۱:۴۳:۰۱ - - 20.895 20.894 20.895 0.106 20.905 20.965
DOG/EUSD Ask 0.2076 ۰۳:۲۷:۰۹ 0.0012 0.58% 0.2124 0.2066 0.2105 - 0.2088 0.2471
HOT/USD Ask 0.0064 ۰۳:۲۲:۰۹ - - 0.0064 0.0063 0.0063 - 0.0064 0.0066
HRK/TRY Ask 133.8452 ۰۳:۰۱:۵۸ 0.1899 0.14% 133.8926 133.8452 133.8768 2.1548 135.0685 138.101
LIN/KUSD Ask 22.7 ۰۳:۲۲:۰۹ 0.1485 0.65% 23.7594 22.0671 23.0168 4.7 22.8485 22.8485
LUN/AUSD Ask 11.6832 ۰۳:۲۲:۰۹ 0.2971 2.61% 11.8769 10.9549 10.9549 4.6832 11.3861 11.3861
PLN/BGN Ask 4.2855 ۰۳:۰۱:۵۴ 0.0019 0.04% 4.2932 4.2855 4.2914 0.2855 4.2874 4.3134
RON/HUF Ask 73.0051 ۰۳:۰۱:۵۸ 0.0123 0.02% 73.0245 72.9998 72.9998 0.0051 73.315 73.6338
SAR/ETB Ask 11.8596 ۱۰ مرداد - - 11.8596 11.8596 0 0.1404 11.8602 11.8602
USD/BRL PTAX Ask 5.1216 ۸ مرداد - - 5.1216 5.0682 0 0.1216 5.1669 5.2516
USD/ZWL Ask 87.781 ۶ مرداد - - 87.781 87.781 0 0.219 87.781 87.781
ZWL/ZAR Ask 0.1753 ۰۳:۰۲:۰۰ 0.0011 0.63% 0.1753 0.1745 0.1745 - 0.177 0.1773
افغانی افغانستان / پوند انگلیس 0.009 ۸ مرداد - - 0.009 0.009 0 - 0.009 0.0092
افغانی افغانستان / دلار 0.0125 ۱۰ مرداد - - 0.0125 0.0125 0 - 0.0126 0.0126
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی